Skuteczna nauka w liceum - jak zadbać o materiały edukacyjne?

fot. pixabay fot. pixabay

Liceum ogólnokształcące ma przygotowywać osoby po szkole podstawowej do dalszej nauki. To miejsce, gdzie zdobywa się wiedzę ogólną, choć profilowane klasy mogą specjalizować się w rozszerzonych przedmiotach. Spora część młodzieży po liceum decyduje się na dalszą edukację czy to w szkołach policealnych, czy na studiach wyższych. Jak zadbać o skuteczność nauki w liceum, aby dalsze kształcenie było prostsze?

Podstawa programowa może nie wystarczyć
Dla poszczególnych klas liceum oraz poziomów nauczania przedmiotów określone są podstawy programowe, które realizowane są w codziennej szkolnej nauce. W przypadku wielu przedmiotów, w szczególności tych kierunkowych taka wiedza może być niewystarczająca. Warto rozszerzać ją umiejętnie dobierając dodatkowe materiały. Mogą być to tematyczne publikacje, artykuły z pism branżowych, dodatkowe zbiory zadań. Nie bez znaczenia stają się także materiały multimedialne, które często w niezwykle przystępny sposób potrafią wytłumaczyć zaawansowane zagadnienia.

Warto zaznaczyć, że umiejętność samodzielnego znajdowania interesujących i wartościowych materiałów może stać się równie cenna, co same materiały. To wyraz przekonania, że szkoła powinna uczyć myślenia, a nie tylko suchych faktów.

Jakimi materiałami warto uzupełniać wiedzę z książek?
Nauczyciele z praktycznie każdego przedmiotu wybierając dobre podręczniki do liceum, zwracają uwagę nie tylko na ich wartość merytoryczną, ale również stopień atrakcyjności. Choć do liceum uczęszczają już niemal dorośli ludzie, to jednak mnogość nowych możliwości dawana przez ten wiek potrafi skutecznie odciągać od nauki. Dlatego podręcznikowe informacje często uzupełniane są interaktywnymi kursami i materiałami, pokazami, filmami. To również lektury dodatkowe, spotkania ze specjalistami czy doświadczonymi w danej dziedzinie ludźmi, którzy w interesujący i inspirujący sposób potrafią opowiedzieć o danym przedmiocie, zachęcając do samodzielnego zgłębiania tematu.

Nauka krytycyzmu wobec informacji z Internetu
Bez wątpienia Internet to jedno z głównych źródeł wiedzy wykorzystywane przez dzisiejszą młodzież. Dlatego też bardzo ważne jest, by z jednej strony nie umniejszać jego znaczenia, ale z drugiej nauczyć młodych użytkowników sieci odpowiedniego stopnia krytycyzmu wobec informacji w niej dostępnych. Właściwa ocena rzetelności źródeł może być kluczowa, by młody człowiek nie potraktował jako materiałów edukacyjnych wiadomości niesprawdzonych, niepotwierdzonych, będących jedynie hipotezami czy domysłami.

Materiał partnera

 

Partnerzy portalu: