Co można ubezpieczyć w nieruchomości?

czwartek, 12 grudzień 2019 21:53
fot. pixabay fot. pixabay

Znalezienie dobrej polisy mieszkaniowej adekwatnej do konkretnych potrzeb i możliwości ma kluczowe znaczenie w kontekście skutecznej ochrony nieruchomości oraz jej lokatorów. Podstawowy wariant ubezpieczenia zwykle nie wystarcza, dlatego warto poszerzyć go o odpowiednie dodatki.

R E K L A M A

Polisa mieszkaniowa kojarzy się zwykle z ubezpieczeniem nieruchomości mieszkalnej, a więc domu lub mieszkania. Tymczasem proponowane przez ubezpieczycieli polisy są nowoczesnymi produktami ubezpieczeniowymi dającymi spore możliwości w zakresie objęcia ochroną różnych typów nieruchomości. Uwzględniają m.in. domy w budowie, domki letniskowe, garaże, piwnice, budynki małej architektury, ogrodzenia, zbiorniki wodne (oczko wodne, basen), podjazdy i chodniki, a nawet nagrobki.

Oferty firm ubezpieczeniowych najlepiej porównać pod tym kątem (i nie tylko) za pomocą specjalnego kalkulatora ubezpieczeń nieruchomości, np. tego: https://rankomat.pl/ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/kalkulator i wybranie odpowiedniej oferty.

Przed czym chronić nieruchomość?

Polisa mieszkaniowa w podstawowym wariancie chroni mury i ściany (czasami również inne elementy stałe) przed rozmaitymi zdarzeniami losowymi, których lista jest przeważnie ograniczona do paru ryzyk. Silny wiatr, pożar, zalanie czy zapadanie się ziemi dostępne w są w podstawie u prawie wszystkich ubezpieczycieli. Ochronę przed wieloma zagrożeniami takimi jak np. powódź lub przepięcie przeważnie trzeba wykupić w ramach dodatkowo płatnych rozszerzeń opisanych na https://rankomat.pl/nieruchomosci/co-mozna-ubezpieczyc-w-nieruchomosci. Zadaniem skutecznej polisy jest chronić nie tylko elementy stałe nieruchomości, ale także jej wyposażenie, które dzieli się na:

• mienie ruchome – przedmioty, które da się swobodnie wynieść z obszaru nieruchomości bez demontowania ich przy zastosowaniu narzędzi, np. przedmioty kolekcjonerskie, wolnostojący sprzęt RTV i AGD, sprzęt turystyczny, urządzenia elektroniczne, książki, przedmioty osobiste etc.,
• mienie częściowo ruchome – przedmioty, które z obszaru nieruchomości można wynieść po uprzednim demontażu przy użyciu narzędzi, np. meble w zabudowie, kominek, wykończenie ścian itp.

Ruchomości i mienie częściowo ruchome mogą paść łupem złodziei, a także ulec zniszczeniu czy uszkodzeniu wskutek różnych zdarzeń losowych. Najczęściej wymienia się tu takie ryzyka jak: kradzież z włamaniem, rabunek, powódź, przepięcie, stłuczenie elementów szklanych oraz straty wyrządzone przy akcji ratunkowej, np. podczas gaszenia pożaru. Są to najpopularniejsze ryzyka uwzględniane w polisach mieszkaniowych o poszerzonym zakresie ochrony.

Ubezpieczając dom, mieszkanie czy którąś z powyżej wymienionych nieruchomości, warto wziąć te zagrożenia pod uwagę, gdyż w praktyce bardzo często przyczyniają się do powstania kosztownych strat.

Ochrona lokatorów a dodatki do polisy

W ramach polisy mieszkaniowej ochroną można objąć także lokatorów. W tym celu należy zainteresować się poniższymi dodatkami:

• OC w życiu prywatnym – stanowi zabezpieczenie w razie szkód wyrządzonych osobom trzecim, np. gdy z winy właściciela polisy zalane zostanie mieszkanie sąsiada,
• NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) – nieszczęśliwy wypadek, np. złamanie nogi wskutek upadku czy poślizgnięcia, może się zdarzyć na obszarze nieruchomości lub poza nim; ubezpieczyciel wypłaca wówczas odszkodowanie o wysokości adekwatnej do uszczerbku na zdrowiu i sumy gwarantowanej ubezpieczenia,
• assistance – ubezpieczenie, które okazuje się pomocne w przypadku rozmaitych awarii oraz szkód, np. zapewnia opiekę na czas likwidacji szkód spowodowanych powodzią czy pożarem,
• OC dla najemcy – jest tym samym, co standardowe OC w życiu prywatnym, ale obejmuje szkody wyrządzone przez osobę wynajmującą mieszkanie.

Pamiętaj o limitach i wyłączeniach odpowiedzialności

W każdej bez wyjątku polisie mieszkaniowej znajdują się wyłączenia odpowiedzialności – czyli sytuacje, gdy ubezpieczyciel nie przejmuje odpowiedzialności za szkodę i nie wypłaca odszkodowania. Pełna lista wyłączeń zamieszczona jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Oprócz tego ubezpieczony musi brać poprawkę na limity odnoszące się do różnych obszarów polisy. Świadczenia ubezpieczyciele wypłacają tylko do sumy gwarantowanej ubezpieczenia, limitami są także objęte np. interwencje specjalistów w razie awarii. Zasady korzystania z polisy są szczegółowo opisane w OWU, dlatego przed zawarciem umowy z firmą ubezpieczeniową trzeba zapoznać się z tym dokumentem.

Różnica w rocznej składce pomiędzy podstawowym a rozszerzonym wariantem polisy wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych – w zależności od specyfiki danej nieruchomości i potrzeb jej właścicieli. Jest to wydatek, który opłaca się ponieść, ponieważ straty będące efektem zdarzeń losowych nie tylko rodzą poważne konsekwencje finansowe, ale mogą też doprowadzić do utraty dorobku całego życia.

materiał partnera