.

Zimowe utrzymanie dróg 2018/2019. Informacje i kontakt z dyżurnymi

fot. pixabay.com fot. pixabay.com

Za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 odpowiadają różne służby.

DROGI KRAJOWE - DK: 19, 28
Za utrzymanie w przejezdności drogi krajowe odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

Szczegółowe informacje na temat warunków drogowych panujących na drogach krajowych można uzyskać poprzez kontakt z całodobową infolinią drogową GDDKiA pod numerem 19 111 lub na stronie internetowej GDDKiA w zakładce „Serwis dla kierowców”. Zamieszczane są tam informacje o aktualnych warunkach przejazdu, a także podgląd dróg krajowych na mapie kamer monitorujących.

DROGI WOJEWÓDZKIE - DW: 887, 897, 990, 991, 993
Za utrzymanie zimowe dróg wojewódzkich odpowiada Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Telefon: 17 860-94-50
Rejon Rymanów: 13 4355130

DROGI POWIATOWE

Za prowadzenie akcji zimowej w sezonie 2018/2019 na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój (z wyłączeniem drogi Nr  2002R Iwonicz-Iwonicz-Zdrój i drogi Nr 1976R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2002R do Zespołu Szkół w Iwoniczu), Miejsce Piastowe, Jaśliska, Wojaszówka odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie.

Drogi powiatowe na terenie gmin Krościenko Wyżne, Korczyna, Jedlicze (do 31 grudnia 2018), Rymanów  będą utrzymywane na mocy porozumienia z Powiatem Krośnieńskim przez te Gminy.

Numery kontaktowe:
Korczyna – 13 43540 80 w. 107 w godz. 7.00 – 15.00
Krościenko Wyżne – 13 43151 90 w godz. 7.00 – 15.00 w pn. 8.00 - 16.00
Jedlicze - 13 44 84 712 w godz. 7.00 – 15.00
Rymanów - 13 43 550 06 w godz. 7.00 – 15.00

Planem zimowego utrzymania zostały objęte drogi o nawierzchni bitumicznej. W warunkach normalnych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości dróg odbywać się będzie systemem patrolowo - interwencyjnym w godzinach 3.00-7.00 i 13.00-17.00 – razem 8 godzin. W godzinach 17.00-22.00 utrzymanie zimowe odbywać się będzie tylko w systemie interwencyjnym. W porze nocnej od godz. 22.00 do godz. 3.00 roboty, tak w zakresie odśnieżania jak i likwidacji śliskości zimowej, bez względu na warunki atmosferyczne będą prowadzone tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na interwencje służb ratowniczych (Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego).

Zimowym Utrzymaniem Dróg kieruje: Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg - tel. 13 43300 20 czynny całą dobę.

Zimowe Utrzymanie Dróg nadzorują:
1) Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, kontakt:
bezpośredni 13 4375 797 w godz. 7.00-1500
sekretariat 13 4375 796 w godz. 7.00-15.00
2) Kierownik Obwodu Drogowo - Mostowego Dukla, kontakt: 
13 43300 20 w godz. 7.00-15.00

Na czas trwania intensywnego opadu śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych i innych krańcowych warunków atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie możliwa ze względów bezpieczeństwa lub nie będzie możliwe uzyskanie należytego efektu pracy, utrzymanie dróg zostanie wstrzymane i wznowione w sprzyjających warunkach.

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – oczyszczenie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązku właścicieli nieruchomości wzdłuż których usytuowane są te chodniki. Do zadań własnych gminy należy utrzymanie czystość i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

MIASTO KROSNO

AKCJĘ ZIMOWĄ NADZORUJE UM Krosno: STANISŁAW STĄCZEK tel. 13 47 436 17

DK nr 28 w granicach Miasta utrzymuje firma Zakład Robót Drogowych i Budowlanych s.c. "DROG-REM" - Marcin Gierlach tel. 669 348 180.

Za utrzymanie dróg i chodników „Obręb Krościenko Wyzne i Białobrzegi" odpowiada:  REMONDIS KROeko Sp. z o.o. tel. (+48) 13/ 47 48 480

Za utrzymanie dróg i chodników „Obręb ŚRÓDMIEŚCIE, Obręb Polanka i Turaszówka, Obręb Suchodół i Przemysłowa" odpowiedzialny jest: Jacek Such tel. 604 183 303

 

red.

 

Partnerzy portalu: