Pod okiem instruktorów policjanci z Krosna zostali przeszkoleni z zasad użycia w służbie paralizatora. Szkolenie zakończyło się egzaminem.

W ramach współpracy krośnieńskiej Policji i Straży Pożarnej, Policjanci i pracownicy cywilni komendy wzięli udział w zajęciach w ramach kampanii "Czad i ogień. Obudź czujność", które przeprowadził bryg. Mariusz Kozak.

Ogólnopolskie ćwiczenie "TARCZA 16" odbyło się również w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie. W manewrach uczestniczyło 19 mężczyzn.

12 marca 2016r w Dobieszynie odbyło się III szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Jedlicze. Uczestniczyło w nim łącznie 70 osób.

Czterdziestu czterech ochotników szkoliło się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie na strażaków - ratowników. 14 marca zakończyli kurs egzaminem. 

Blisko 40 strażaków-ratowników ukończyło szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, które przeprowadzone było w dniach 7-14.09.2014r.

W sobotę 28 czerwca w Męcince odbyło się szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gminy Jedlicze połączone z ogniskiem integracyjnym.

W dniu wczorajszym (5.04), w sali Domu Ludowego w Dobieszynie (gmina Jedlicze) odbyło się szkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych z zakresu podstawowych czynności ratunkowych, w których udział wzięło aż 81 druhen i druhów z OSP Dobieszyn, OSP Potok, OSP KSRG Żarnowiec, OSP Jaszczew, OSP Moderówka, OSP Męcinka, OSP Długie oraz OSP Podniebyle.

 

Partnerzy portalu: