Nadkom. Joanna Kędra Komendantem Powiatowym Policji w Brzozowie

fot. KPP Brzozów fot. KPP Brzozów

Dotychczasowy pierwszy zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie nadkom. Joanna Kędra została pełniącą obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie.

14 lutego 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinspektor Henryk Moskwa powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie nadkom. Joannie Kędrze.

Joanna Kędra od 1 czerwca 2018r. była zastępcą krośnieńskiego komendanta. Nadkomisarz Kędra nadzorowała w Krośnie dwa wydziały krośnieńskiej komendy: kryminalny i dochodzeniowo-śledczy. Jeszcze wcześniej nadkom. Joanna Kędra była naczelnikiem wydziału dochodzeniowo-śledczego KMP Krosno. 

red. fot. KPP Brzozów

 

Partnerzy portalu: