Może to Ty założysz mundur funkcjonariusza KAS?

fot. KAS fot. KAS

Funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej (KAS) na Podkarpaciu to ponad 1100 osobowy zespół, który łączy wieloletnie doświadczenie z zaangażowaniem i stałym dostosowywaniem się do nowości. Nasza kadra to zarówno doświadczeni funkcjonariusze, jak i osoby młode rozpoczynające karierę zawodową. To nie tylko praca na przejściach granicznych, ale także w mobilnych grupach kontrolnych wewnątrz kraju. Lubisz pracować w dynamicznym otoczeniu? Nie boisz się nowych wyzwań? Sprawdź, czy to Ty masz szansę na mundur funkcjonariusza Służby Celno- Skarbowej.

Ogłoszony 16 października br. nabór to szansa zatrudnienia w Mobilnych Referatach Realizacji w Przemyślu, Barwinku i Korczowej. Na kandydatów czeka 30 wolnych stanowisk służbowych w kategorii stanowisk specjalistycznych.

Funkcjonariusze mobilnych referatów realizacji specjalizują się w zwalczaniu przestępczości oraz ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń. Wykonują kontrolę celno- skarbową oraz realizują czynności procesowe.

Do ich zadań należy zabezpieczanie śladów i dowodów przestępstw lub wykroczeń m.in. z wykorzystaniem technik kryminalistycznych. W szerokim katalogu zadań jest także zatrzymywanie i przeszukiwanie osób, zabezpieczanie rzeczy, przeszukiwanie lokali mieszkalnych, i pomieszczeń, przeprowadzanie kontroli przewozu towarów czy też konwój.


W realizacji tych zadań wykorzystują nowoczesny, specjalistyczny sprzęt kontrolny m.in. radiowozy typu biuro, mobilne laboratorium służące do badań próbek paliw jak również inny sprzęt wykorzystywany bezpośrednio w ramach czynności kontrolnych np. detektory przemytu czy wideo endoskopy. Ich wyposażeniem jest także broń palna oraz środki przymusu bezpośredniego. Stałym elementem ich życia zawodowego są także liczne szkolenia i kursy, podnoszące kompetencje funkcjonariuszy.

Wymagane od kandydatów do służby kwalifikacje zawodowe to wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Z uwagi na specyfikę realizowanych zadań mile widziane będą także ukończone kursy lub szkolenia przydatne w Służbie Celno- Skarbowej w komórkach realizacji np. uprawnienia instruktora sportu, kurs udzielania pierwszej pomocy czy umiejętność posługiwania się bronią palną i środkami przymusu bezpośredniego.


Kandydaci na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej powinni mieć także polskie obywatelstwo, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dobrym stanem zdrowia i nie być karani.

Prowadzony nabór to szansa na pracę w nowoczesnej, umundurowanej formacji jaką jest Służba Celno-Skarbowa funkcjonująca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej są objęci zaopatrzeniowym systemem emerytalnym służb mundurowych i mogą ubiegać się o emeryturę mundurową.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w ogłoszeniu nr 1801-IZK3.110.63.2019. (link otwiera nowe okno) Na oferty czekamy do 8 listopada 2019 r.

W Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie zatrudnionych jest obecnie 3335 osób, w tym 1112 funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej. Wykaz wszystkich bieżących rekrutacji dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej IAS w Rzeszowie-> Ogłoszenia-> Nabór-> Oferty pracy i służby w KAS (link otwiera nowe okno).

red. fot. KAS

 

Partnerzy portalu: