Nowy sprzęt w OSP Krosno-Suchodół

fot. Klaudyna Konarzewska - OSP Krosno-Suchodół fot. Klaudyna Konarzewska - OSP Krosno-Suchodół

W dniu 15.10.2019 r. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Pan Adam Skiba wizytował jednostkę OSP Krosno – Suchodół. Podczas spotkania ze strażakami dokonał przekazania sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej strażaka, które zostały zakupione m.in. z dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Rzeszowie oraz ze środków własnych jednostki. Kwota zakupu całego sprzętu wyniosła 22 000 zł w tym dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie wyniosła 19 800 zł a środki własne jednostki 2220 zł.

W ramach dotacji WFOŚiGW oraz środków własnych jednostki udało się zakupić:
- 6 hełmów strażackich Rosenbauer Heros Titan,
- 4 ubrania specjalne ,
- 10 par rękawic
- narzędzie ratownicze hooligan,
- 2 prądownice wodno – pianowe,
- ubranie ochronne na osy i szerszenie,
- latarkę kątowa Survivor.

red., fot. Klaudyna Konarzewska

 

Partnerzy portalu: