Polecamy: Charytatywny Rajd Rowerowy i Spływ Kajakowy Służb Mundurowych z okazji 100-lecia Policji

fot. Jakub Jastrzębski - Krosno112.pl fot. Jakub Jastrzębski - Krosno112.pl

Komendant Miejski Policji w Krośnie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w rajdzie rowerowym służb mundurowych, który odbędzie się w 5 października.

PATRONAT KROSNO112

Komendant Miejski Policji w Krośnie zaprasza do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym służb mundurowych, który połączony będzie ze spływem kajakowym. Akcja odbędzie się 5 października br. pod hasłem „100 km z okazji 100 rocznicy powstania Policji Państwowej”. Uczestnicy rajdu będą mieli do pokonania 100 kilometrowy odcinek na trasie Sanok – Brzozów – Krosno – Wojkówka – Frysztak.

Celem rajdu jest wsparcie Fundacji Dorastaj z Nami pomagającej dzieciom funkcjonariuszy służb ratowniczych poległych bądź poszkodowanych na służbie.

REGULAMIN

CHARYTATYWNEGO RAJDU ROWEROWEGO ORAZ SPŁYWU KAJAKOWEGO SŁUŻB MUNDUROWYCH Z OKAZJI 100 ROCZNICY POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 05. PAŹDZIERNIKA 2019r.

Celem Rajdu Rowerowego oraz Spływu Kajakowego jest:
Uczczenie 100 rocznicy powstania Policji Państwowej oraz zebranie dobrowolnych datków na rzecz Fundacji „ DORASTAJ Z NAMI”. W/w Fundacja pomaga dzieciom bohaterów (Policjantów, Strażaków, Żołnierzy, Ratowników TOPR) poległych lub poszkodowanych na służbie. Buduje szacunek dla służb publicznych.
Dobrowolne wpłaty można wpłacać na konto fundacji „DORASTAJ Z NAMI” - 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem EV-83 Rajd Krosno

I.Program:
Sobota 05.10.2019r.
godz. 06:00 – zbiórka i weryfikacja uczestników na parkingu KMP Krosno skąd następnie odbędzie się przejazd zorganizowanym transportem do Sanoka.
godz. 07:00 – Sanok Płyta Rynku – cd. weryfikacji uczestników
godz. 07:10 - Start Rajdu Rowerowego. Przejazd na trasie Sanok – Brzozów – Krosno – Wojkówka
godz. 12:30 – Przystań Wojkówka – weryfikacji uczestników do Spływu Kajakowego
13:00 – start spływu
16:00 – Ognisko na mecie we Frysztaku,
godz. 17:00 zakończenie
Osoby nie będące zainteresowanie spływem kajakiem z Wojkówki do Frysztaka mogą kontynuować tę trasę na rowerze.
Po zakończonej imprezie organizator zapewnia transport powrotny.

UCZESTNICY MAJĄ MOZLIWOŚĆ POKONANIA CAŁEJ TRASY ( ROWER + KAJAK ) LUB WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE ETAPU.
II. Trasa Rajdu Rowerowego:
Sanok – Brzozów- 23 km czas przejazdu około 1:20 godz.
Brzozów – Krosno - 24 km czas przejazdu około 1.30 godz.
Krosno – Wojkówka - 14 km czas przejazdu około 0.50 godz.
III. Trasa Spływu:
Spływ odbędzie się na rzece Wisłok na odcinku: Wojkówka – Frysztak: 11 km, czas spływu około 02:00 godz.


IV. ORGANIZATOR:
Komenda Miejska Policji w Krośnie
Partnerzy:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
Gmina Wojaszówka

V. Patron medialny:
Krośnieński Portal Ratownicza Krosno 112,

VI. Komitet organizacyjny Rajdu Rowerowego– Spływu Kajakowego:
Komandor: Arkadiusz Pałys
V-CE Komandor : Paweł Buczyński
Pilot początkowy spływu: Ewa Armata
Pilot Końcowy spływu, ratownik WOPR: Marek Armata
Ratownik Medyczny Arkadiusz Pałys
Obsługa spływu: Barbara Kurek
VII. Zapisy oraz wysokość wpisowego:
Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie nr. tel. 721-286-915/ Arkadiusz Pałys do 30.09.2019r. Wysokość wpisowego – 50 zł od osoby.
Ze względu na limit kajaków o przyjęciu na spływ decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

VIII. Warunki uczestnictwa:
Dokonanie opłaty wpisowego do 30 września 2019r. na konto bankowe – Spółka ”Dolina Wisłoka” zajmującego się obsługą w/w imprezy.
Nr. konta 90 1090 2590 0000 0001 3644 7210 z dopiskiem. Charytatywny Rajd/Spływ.
Kwota 50 zł w całości przeznaczona jest poniesienie kosztów przy organizacje powyższej imprezy a nie cele Fundacji.

IX.WERYFIKACJA:
Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w dniu startu.

X.PRZYJMOWANIE UCZESTNIKÓW:
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:
1.Kajaki jedno i dwuosobowe oraz kamizelki asekuracyjne.
2. Transport sprzętu wypożyczonego od organizatora, oraz własnego,
3. Gorący posiłek w trakcie pierwszego etapu spływu,
4. Na zakończenie spływu grill.
5. Gorące napoje.
6. Doraźną pomoc medyczną w czasie trwania rajdu/spływu,
7. Możliwość wypożyczenia rowerów po wcześniejszym uzgodnieniu.

XI.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
Każdy uczestnik rajdu/spływu zobowiązany jest do:
1. Uczestnicy Rajdu Rowerowego/Spływu Kajakowego przestrzegają bezwzględnie plecenia organizatora.
2. Każdy uczestnik Rajdu obowiązkowo musi posiadać kask twardy
3. Podporządkowania się zarządzeniom Kierownictwa Rajdu/Spływu oraz zapoznania się
i przestrzegania Regulaminu.
4. Uczestników Rajdu/Spływu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
5. Podczas spływu płynięcia w kamizelce asekuracyjnej,
6. Udzielania pomocy innym uczestnikom rajdu/spływu, którzy tej pomocy potrzebują,
7. Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika
na rzecz organizatora lub osób trzecich,
8. Dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora i zabezpieczenia go po etapach zgodnie
z poleceniami organizatora,
9. Zachowania ustalonego porządku, podczas trasy spływu, w tym bezwzględnego zakazu wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym,
10. Przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na drodze oraz wodzie.

XII.ZASADA POKONYWANIA TRASY RAJDU ROWEROWEGO oraz SPŁYWU:
1. W czasie trwania Rajdu uczestnicy jadą parami i obowiązuje ich bezwzględny zakaz przekraczania środka jezdni, czyli zakaz jazdy lewym pasem drogi
2. Jedziemy w grupach 15 osobowych oraz rygorystycznie przestrzegamy zasady prawa ruchu drogowego.
3. Uczestnicy zobowiązani są pływać w osadach, w których zostali zweryfikowani.
4. Spływ otwierają i zamykają piloci.

XIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy uczestnik biorący udział rajdzie/spływie ma obowiązek być ubezpieczony
i startuje na własną odpowiedzialność.
2. Kierownictwo Rajdu/Spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika, w czasie trwania imprezy.
3. Kierownictwo Rajdu/Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa
z rajdu lub spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi oraz zarządzeniom Kierownictwa, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat.
4. Kierownictwo Rajdu/Spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy, bez obowiązku rekompensaty dla uczestników.
5. Kierownictwo Rajdu/Spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów, niż związanych z organizacją imprezy.
6. Kierownictwo Rajdu/Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu, w zależności od zaistniałej sytuacji.
7. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty wpłat wpisowych, za zgodą uczestników, zostaną one przekazane na konto „Fundacji Dorastaj z Nami”.

Komandor Rajdu/Spływu
Arkadiusz Pałys

Regulamin (kliknij i pobierz) 

RAJD POLICJI

red. KMP Krosno

 

Partnerzy portalu: