Ćwiczenia służb na wypadek awarii zbiornika wodnego

fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

W dniu 19 czerwca br. około godz. 9.00 do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krośnie dotarła informacja o przeciekających wałach przeciwpowodziowych w miejscowości Bzianka (gmina Rymanów) wzdłuż koryta rzeki Wisłok. O awarii powiadomiła wszystkich syrena na zaporze Besko w Sieniawie, włączona do sytemu ostrzegania ludności. Na zagrożonym terenie policja ogłosiła komunikaty o zagrożeniu powodzią i ewakuacji ludności. Następnie do akcji zostały zadysponowane jednostki OSP z gminy Rymanów oraz KM PSP w Krośnie, które po rozpoznaniu sytuacji w terenie rozpoczęły układanie worków z piaskiem i rękawów wodnych w celu podwyższenia korony wałów przeciwpowodziowych i ich zabezpieczenia przed przeciekaniem. Na szczęście był to tylko scenariusz ćwiczeń zarządzonych przez Starostę Krośnieńskiego, których tematem była realizacja zadań określonych w powiatowym planie operacyjnym funkcjonowania powiatu w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Kolejnym epizodem, który został przeprowadzony była ewakuacja Szkoły Podstawowej w Bziance po otrzymaniu informacji o podłożeniu w szkole bomby. Na miejsce przybyła policja wraz z pirotechnikiem. Podjęto decyzje o ewakuacji szkoły w Bziance. Po sprawdzeniu budynku okazało się że alarm był fałszywy. Zgodnie z założeniem ćwiczeń, epizody ukazały działania sił ratowniczych przy zabezpieczaniu okolicy, domów i budynków gospodarczych przed zalaniem, współdziałanie w zakresie ewakuacji ludności oraz ich mienia oraz zwierząt, a także współdziałanie w zakresie powiadamiania służb i osób.

Podsumowując ćwiczenia, które są elementem wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk. „Bieszczady – 19” starosta krośnieński Jan Pelczar podkreślił, że przeprowadzanie takich epizodów jest bardzo potrzebne, ponieważ służą koordynacji działań służb w sytuacji zagrożenia, pozwalają sprawdzić umiejętności praktyczne sił ratowniczych. Starosta zapewnił, że w miarę możliwości będą powtarzane, ponieważ są w interesie wszystkich mieszkańców.

Na zakończenie podziękował burmistrzowi gminy Rymanów Wojciechowi Farbańcowi za współorganizację przedsięwzięcia oraz wszystkim służbom, przedstawicielom samorządów i inspekcji, które uczestniczyły w ćwiczeniach.

red. Starostwo Powiatowe, fot. OSP KSRG Posada Dolna

Galeria

 

Partnerzy portalu: