.

Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem obchodziła 70-lecie istnienia

fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Długim to organizacja, która ma bogatą historię i tradycję. Została założona w 1948 roku. Datę tę ustalono w 1998 roku na podstawie ustnych przekazów żyjących wówczas najstarszych członków Jednostki.

8 września 2018r. przyszedł czas na świętowanie okrągłęgo jubileuszu jednostki. Na placu przy Domu Ludowym i Remizie OSP Długie zgromadzili się strażacy, goście oraz mieszkańcy Długiego i Gminy Jedlicze. Wpierw odbyła się msza polowa, która sprawowana była przez podkarpackiego kapelana strażaków ks. Mariana Hoffmana oraz proboszcza parafii Jedlicze ks. Stanisław Turoń. Uroczystością dowodził dh Janusz Litwin - Prezes ZOM-G ZOSP w Iwoniczu-Zdroju, a na co dzień dowódca II zmiany służbowej w KM PSP w Krośnie, a meldunek przyjął Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Janusz Konieczny.

Otwarcia uroczystości jubileuszu 70-lecia jednostki dokonał Prezes OSP Długie dh Józef Tucki, który powitał gości i przypomniał 70-letnią historię strażaków OSP Długie, którzy bezinteresowanie służyli i służą swoją pomocą. 

 

Pierwsze lata działalności były bardzo trudne i mało doskonałe. Brakowało sprzętu do gaszenia pożarów i pieniędzy na rozwój organizacji. Z tamtego okresu nie zachowały się żadne dokumenty, które przybliżyłyby nam działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem na początku swojego istnienia, ale jak wynika z informacji uzyskanych od żyjących do dnia dzisiejszego strażaków-założycieli, OSP działa w naszej miejscowości bardzo prężnie. Ludzie zrzeszeni w tej organizacji byli bardzo dobrze zorganizowani i z wielkim entuzjazmem oraz oddaniem uczestniczyli we wszystkich akcjach prowadzonych przez OSP.

Pierwszą siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem była piwnica pod Domem Ludowym. Na budynku tym zainstalowany był specjalny gong służący do alarmowania o niebezpieczeństwie. Pełnił on funkcje dzisiejszej syreny alarmowej. Do pożarów strażacy wyjeżdżali konnym wozem zgodnie z wcześniej ustalonymi dyżurami. Na początku pożary gaszone były wiadrami z wodą. Po około roku działalności OSP w Długiem otrzymała od Zawodowej Straży Pożarnej w Krośnie ręczną sikawkę zwaną potocznie "kiwajką". Stanowiła bardzo dużą pomoc dla strażaków uczestniczących w gaszeniu pożarów i czyniła ich pracę bardziej efektywną.

W latach pięćdziesiątych Straż Pożarna w Krośnie przekazała motopompę PO3, natomiast w latach osiemdziesiątych motopompę PO5. Dużym problemem był brak odpowiedniego obiektu do przechowywania sprzętu oraz do organizowania zbiórek strażaków. Dlatego też w dniu 2 marca 1997 r. zapadła decyzja o rozpoczęciu budowy remizy strażackiej. Zdecydowano, że będzie to budynek duży, taki aby pomieścił wóz strażacki, którego jednostka wówczas nie posiadała, ale już do niego aspirowała. Remiza powstała przy dużym zaangażowaniu strażaków. Nie szczędzili wysiłku i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w wykonywaniu wszystkich prac związanych z jej budową. W całości wybudowana została w czynie społecznym. Łącznie przepracowano 129 dni roboczych, co daje 6000 roboczogodzin. Wartość wykonanych robót wyniosła 40 tyś. złotych. Podczas otwarcia Remizy, które nastąpiło w dniu 1 września 2002 roku, jednostka otrzymała lekki samochód pożarniczy ŻUK GLM8 przekazany od jednostki z Męcinki.

W kolejnych latach do jednostki trafia nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, łączności radiowej i pozostałego wyposażenia niezbędnego do skutecznego realizowania nałożonych na jednostkę zadań. Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem organizowała VIII Zjazd Gminny OSP który odbył się w 2001 roku, a 5 lat później II Zjazd Powiatowy Związku OSP. 21 października 2012 roku zapisał się na stałe w kartach jednostki. Na wyposażenie trafił nowoczesny lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Ford Transit.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie medali złotych, srebrnych i brązowych "Za Zasługi dla Pożarnictwa" i Odznak "Strażak Wzorowy" oraz odznaczono druhów za wysługę lat. Odznaczono również najmłodszych druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Druh Damian Michniewski w imieniu strażaków podziękował za przyznane odznaczenia i zapewnił, że nie spoczną na laurach, a odznaczenia będą dla nich mobilizacją do dalszych działań na rzecz gminy i Długiego.

Na koniec uroczystości głos zabrali Wiceprezes ZG ZOSP dh Janusz Konieczny, Radna Sejmiku Wojewódzkiego Joanna Bril, Przewodniczący Rady Powiatu dh Kazimierz Gładysz, Starosta Jan Juszczak, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. Zbigniew Nowak, burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, przedstawiciele mieszkańców Długiego na czele z Sołtysem Janem Skwarą i Wojciechem Tomkiewiczem oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich na czele z Aliną Peszko.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wystąpiła Szkółka Wokalna działająca przy GOK w Jedliczu pod przewodnictwem Jana Radonia.

red. fot. Krosno112.pl

 

Galeria

 

Partnerzy portalu:

cosmopolitan-logo lostark-logo jubiler-jaracz-logo hotel-nafta-krosno-logo kroscar CLUB NAFTA bez tla logoAnonseKrosnojooble baner