Druh Janusz Konieczny wybrany Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl fot. Adam Hejnar - Krosno112.pl

W Łańcucie zakończył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Wybrano nowe władze. Na czele Zarządu na kolejną kadencję wybrano Druha Janusza Koniecznego z Rymanowa. Natomiast wiceprezesami zostali Druhowie: Franciszek Augustyn - Prezes ZOP ZOSP RP w Mielcu, Wiesław Kubicki - Prezes ZOP ZOSP RP w Przeworsku, Władysław Tabasz - Prezes ZOP ZOSP RP w Ropczycach oraz Druh Tadeusz Sieniawski - Wice Prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie oraz dyrektor Biura Terenowego w Krośnie.

W dniu 04 marca 2017 roku w Hotelu „ŁAŃCUT” w Łańcucie odbył się IV ZJAZD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. PODKARPACKIEGO podsumowujący działalność władz wojewódzkich za lata 2012-2016. Zjazd odbywał się pod hasłem „W jedności siła”. W Zjeździe uczestniczyło 67 delegatów oddziałów powiatowych co stanowiło 100 % frekwencji zjazdowej.

Na Zjazd przybyło liczne grono gości honorowych, m.in. : Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego, Posłowie na Sejm RP – Pan Zbigniew Chmielowiec – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Pani Krystyna Skowrońska – Wiceprzewodnicząca Zespołu, Pan Mieczysław Kasprzak i Pan Jerzy Paul – członkowie Zespołu, Pan Piotr Pilch – Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Andrzej Babiec, Kapelan Krajowy Strażaków – st. bryg. Ks. Jan Krynicki, Małopolski Kapelan Strażaków mł. bryg. Ks. Władysław Kulig, Starosta Leżajski – Adam Krzysztoń nadbrygadier Bogdan Kuliga oraz wielu innych zacnych gości.

Zjazdowi przewodniczyli – Druh Stanisław Łobodziński delegat pow. brzozowskiego i Druh Tadeusz Sieniawski delegat pow. krośnieńskiego a sekretarzem Zjazdu był Druh Stanisław Święch delegat powiatu jasielskiego.

W czasie Zjazdu Wicewojewoda Podkarpacki Pan Piotr Pilch w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polski odznaczył wyróżniających się strażaków OSP odznaczeniami państwowymi: Złotym Krzyżem Zasługi – Jana Ideca, Srebrnym Krzyżem Zasługi – Krzysztofa Zakielarza, Brązowym Krzyżem Zasługi – Ryszarda Babiarza, Wojciecha Barana, Piotra Bazan, Piotra Czosnek, Andrzeja Deca, Jana Hałasa, Piotra Krzyżak, Antoniego Lew, Franciszka Lorenca, Zdzisława Magonia, Stanisława Szczyrbę oraz Kazimierza Tejchmę.

Prezesi Dh Waldemar Pawlak i Janusz Konieczny wręczyli odznaczenia korporacyjne ZOSP RP. Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczyli Druhów - Władysława Juchno, ks. kapelana Andrzeja Machowicza, Aleksandra Radonia, Wacława Strąka i Jacka Zapasek.

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczeni zostali Druhowie – Leszek Król, Stanisław Porębny, Andrzej Rachwał, Tadeusz Sieniawski oraz Henryk Zając.

Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec w imieniu Komendanta Głównego PSP odznaczył Druha Stanisława Łobodzińskiego Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP za lata 2012-2016 złożył dotychczasowy Prezes ZOW ZOSP RP Druh Janusz Konieczny, które po interesującej dyskusji i wystąpieniach gości honorowych zostało przyjęte przez delegatów jednomyślnie.

Delegaci Zjazdu przyjęli Program działania Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. podkarpackiego na lata 2017-2022.

Zjazd zatwierdził nowy skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, wybrał WKR i WSH oraz delegatów na XIV Zjazd Krajowych ZOSP RP.

Skład nowych władz wojewódzkich na IV kadencję 2017-2021 przedstawia się następująco:
Prezydium ZOW: Prezes ZOW – Janusz Konieczny, Wiceprezesi – Franciszek Augustyn, Wiesław Kubicki, Tadeusz Sieniawski, Tabasz Władysław, Sekretarz – Kazimierz Ślęzak, Członkowie Prezydium – st. bryg. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, Józef Golec, Jan Pac, Witold Kazienko, Stanisław Święch.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego wybrał przedstawicieli do składu Zarządu Głównego, którymi zostali - Janusz Konieczny, Franciszek Augustyn, Jan Pac i Wiesław Kubicki.
Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej został wybrany Druh Józef Dzindzio a Przewodniczącym Wojewódzkiego Sądu Honorowego w najbliżej kadencji będzie ks. kapelan Józef Jasiurkowski.

Delegatami na XIV Zjazd Krajowy ZOSP RP zostali wybrani: Cholewiński Zygmunt - pow. Stalowowolski, Gmyrek Bożena - powiat jarosławski, Golec Józef - powiat leżajski, Hynowski Jacek - powiat tarnobrzeski, Jurek Zbigniew - powiat łańcucki, Konieczny Janusz - powiat krośnieński, Kucaj Jan - powiat rzeszowski, Lorenc Tomasz - powiat lubaczowski, Mucha Jan - powiat mielecki, Niedźwiecki Tadeusz - powiat bieszczadzki, Pisula Dariusz - powiat sanocki, Radzik Władysław - powiat dębicki, Święch Stanisław - powiat jasielski.

W czasie przerw Zjazdowych koncertowała orkiestra OSP Husów pod batutą Zdzisława Magonia.

Informacja dzięki uprzejmości: ZOW ZOSP RP w Rzeszowie

 

Partnerzy portalu: