Powstała Rada Rozwoju Krosna. Kandydatów zgłosili mieszkańcy

czwartek, 14 maj 2020 10:15
Powstała Rada Rozwoju Krosna. Kandydatów zgłosili mieszkańcy archiwum - Radosław Sowiński - Krosno112.pl

25-osobowy zespół ma doradzać władzom miasta w strategicznych dla Krosna decyzjach. Wybrani przez prezydenta kandydaci musieli spełnić szereg kryteriów – wiedzy, doświadczenia, autorytetu społecznego oraz dotychczasowych osiągnięć.

R E K L A M A

Radę Rozwoju Krosna stworzyli eksperci, przedstawiciele środowisk społecznych, gospodarczych i naukowych.

- Celem jej powołania jest zwiększenie partycypacji społecznej w mieście - informuje prezydent Piotr Przytocki. - Rada będzie bezpośrednio uczestniczyła w procesach decyzyjnych, dotyczących kwestii najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju Krosna.

Nabór był prowadzony przez dwa tygodnie (od 21 lutego do 6 marca). Kandydatów mogli zgłaszać mieszkańcy oraz wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem miasta (np. organizacje pozarządowe, firmy, instytucje).

Zaproponowano 25 osób. Wszyscy zostali powołani do Rady Rozwoju Krosna. Zajmą się gospodarką, przedsiębiorczością, rynkiem pracy, sprawami młodych, nauką, edukacją, kulturą, sportem, bezpieczeństwem, zdrowiem, polityką społeczną i senioralną, środowiskiem i infrastrukturą. Nie będą polbierać wynagrodzenia.

Głównymi celami projektu „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy=KROSNO” są kompleksowa poprawa jakości życia oraz lepsze dostosowanie administracji do potrzeb mieszkańców.

- Ważnym aspektem utworzenia Rady Rozwoju Krosna jest zapewnienie szerokiej partycypacji społecznej przy tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego, Planu Rozwoju Instytucjonalnego i wypracowania wraz ze społecznością lokalną propozycji projektu, który miasto złoży w naborze o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny” - mówi Tomasz Soliński, zastępca prezydenta.

Wiceprezydent Tomasz Soliński wyjaśnia, że konsultacje w ramach Rady Rozwoju Krosna będą stanowiły jedną z form włączenia mieszkańców w proces współdecydowania o Krośnie. - Rada będzie działała także po wypracowaniu projektu jako stałe ciało doradcze prezydenta w najważniejszych sprawach rozwojowych - dodaje.

W skład Rady Rozwoju Krosna weszli:

Jacek Buczyński (Krośnieńska Fundacja Rozwoju), Piotr Dymiński (Fundacja Pasjonauci), Paweł Fiejdasz (Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorczych), Stanisław Frej (Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku), Izabela Fularz (działaczka społeczna), Marcin Kaleniecki (przewodniczący Zarządu Osiedla Tysiąclecia, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP), Marek Kiełtyka (Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie), Renata Lipińska – Kościółko (prezes Aktywnego Klubu Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka), Aneta Kozak (radna Osiedla Tysiąclecia), Jarosław Kwella (Beniaminek PROFBUD Krosno), Jacek Makoś (Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Krośnie), Robert Moskal (Dyrektor Finansowy BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddział Krosno), Przemysław Niepokój – Hepnar (Członek Fotoklubu RP, RCKP), Mateusz Nowak (członek Stowarzyszenia Mensa Polska), Łukasz Stachurski (Muzeum Rzemiosła w Krośnie), Joanna Śmietana (studentka Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie), Adrian Tabak (radny Dzielnicy Białobrzegi), Paweł Ungeheuer (Stowarzyszenie Portius), Dominik Urba (Unia Przedsiębiorczych, radny Osiedla Południe), Marta Urbanowicz – Matelowska (Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie), Ewa Węklar (Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku), Piotr Wietecha (WIETPOL Aerospace Sp. z o.o.), Rafał Woźniak (prezes Stowarzyszenia Idea Carpathia), Dawid Zabawa (koordynator projektów innowacyjnych, P4P Consulting Sp. z o.o.), Damian Ziemba (Grupy GraTy).

autor: Tomasz Jefimow