Mieszkańcy powiatu pozytywnie o rozszerzeniu granic Krosna

fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

Znany jest wynik konsultacji społecznych w powiecie krośnieńskim, których celem było uzyskanie opinii mieszkańców powiatu w sprawie włączenia części terenów położonych w gminie Krościenko Wyżne (część obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne) i gminie Miejsce Piastowe (część obrębu ewidencyjnego Targowiska i Łężany) do miasta Krosna.

Konsultacje trwały blisko pięć tygodni od 13 stycznia do 13 lutego 2020 r. Za pośrednictwem strony internetowej powiatu krośnieńskiego www.powiat.krosno.pl mieszkańcy mogli oddać swój głos. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałe na terenie powiatu krośnieńskiego.

- W konsultacjach przeprowadzonych w formie badania elektronicznego wzięło udział 470 mieszańców. Spośród 459 ważnie udzielonych odpowiedzi, 313 opowiedziało się za, 143 było przeciw o 3 osoby wstrzymały się - mówi Ewa Bukowiecka, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Rady Powiatu, która zgodnie z ustawowym terminem ma trzy miesiące, od daty wpływu pisma od Prezydenta Miasta Krosna, na wyrażenie opinii. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Ministrów.

Natomiast do 27 lutego 2020 mieszkańcy Krosna mogą wziąć udział w konsultacjach i oddać swój głos: https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl/konsultacja/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmiany-granic-gminy-miasto-krosno_1

źródło: Starostwo Powiatowe w Krośnie

 

Partnerzy portalu: