Najwyższe i najniższe emerytury wypłacane na Podkarpaciu

fot. ZUS fot. ZUS

Średnia wysokość emerytury wypłacanej przez Oddział ZUS w Jaśle w grudniu 2019 wynosiła 2000,86 zł. Kwota średniej emerytury wypłaconej w grudniu w Oddziale w Rzeszowie to około 2275 zł. ZUS podał również najwyższą i najniższą wartość emerytur w swoich dwóch podkarpackich oddziałach.

- Pamiętajmy, że wysokość emerytury zależy od naszego kapitału początkowego, który jest naliczany na 31.12.1998r. oraz zaewidencjonowanych składek na indywidualnym koncie każdego ubezpieczonego - przypomina Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS-u. - Wysokość świadczenia to iloraz sumy wyliczonego kapitału początkowego i składek zaewidencjonowanych na naszym koncie w ZUS przez średnie dalsze trwanie życia. Staż pracy nie ma wpływu na ustalenie prawa do emerytury, ale może mieć wpływ na jej wysokość. Im dłużej płacimy składki, tym wyższa jest nasza emerytura. Wymagany staż do osiągnięcia najniższej emerytury wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Kwota minimalnej gwarantowanej emerytury wynosi od 1 marca 2019 roku  1100,00 zł brutto.

Najniższa emerytura / oddział ZUS w Rzeszowie
Kobieta, która przeszła w wieku 61 lat na emeryturę otrzymała 2, 43 zł. Jej staż pracy wyniósł 4 miesiące i 3 dni. 

Najniższa emerytura / oddział ZUS w Jaśle
65-letni mężczyzna od 2007-03-01 do 2008-12-31 był ubezpieczony z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Za ten okres dostał emeryturę w wysokości 5,08 zł

Najwyższa emerytura / oddział ZUS w Rzeszowie
Mężczyzna, który przeszedł w wieku 74 lat, za 56 lat, 4 miesiące i 14 dni stażu otrzymał 13 627,00 zł + dodatek pielęgnacyjny 222,01 zł. 

Najwyższa emerytura / oddział ZUS w Jaśle
Mężczyzna w wieku 71 lat i 7 miesięcy przeszedł na emeryturę ze stażem pracy 44 lat i 10 miesięcy (nieskładkowe 6 lat i 6 miesięcy) otrzymał 11 419,03 zł.

Średnia wysokość emerytury
Średnia wysokość emerytury wypłacanej przez Oddział ZUS w Jaśle w grudniu 2019 wynosiła 2000,86 zł.
Kwota średniej emerytury wypłaconej w grudniu w Oddziale w Rzeszowie to około 2275,00 zł.

Dyżur telefoniczny
Jakie warunki trzeba spełnić aby przejść na emeryturę? Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS? Co to jest kapitał początkowy i co jest potrzebne doi jego ustalenia? Czy i kiedy można przeliczyć emeryturę?
Na te i inne pytania będą odpowiadać eksperci ZUS podczas dyżuru telefonicznego w poniedziałek (20.01.2020) w godz. 9:00-10:00 pod numerem tel. 17 858 61 85.

red.

 

Partnerzy portalu: