Wydrukuj tę stronę

Dofinansowania dla budowy dróg w Krośnie przyznane

  • poniedziałek, 07 październik 2019 21:15
fot. Google Maps fot. Google Maps

Gmina Miasto Krosno w kwietniu zgłosiła 3 projekty do konkursu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wszystkie zgłoszenia zostały bardzo dobrze ocenione i tym samym znalazły się na liście podstawowej, otrzymując dofinansowanie.

Jak poinformował dr Tomasz Soliński, wiceprezydent Krosna, w ramach konkursu dofinansowane zostaną:

1. Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki w Krośnie (szacowana wartość inwestycji - 6,048mln zł/dofinansowanie 3,204mln zł).
2. Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie (szacowana wartość inwestycji - 6,320mln zł/dofinansowanie 3,608mln zł).
3. Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie (szacowana wartość inwestycji - 36,771mln zł/dofinansowanie 12,339mln zł).

red.