Remonty i przebudowa dróg w gminach Miejsce Piastowe, Jedlicze, Rymanów

fot. Starostwo Powiatowe w Krośnie fot. Starostwo Powiatowe w Krośnie

Rozpoczyna się remont ul. Dworskiej w Miejscu Piastowym, realizowana jest już inwestycja przebudowy drogi pomiędzy Jaszczwią, a Jedliczem oraz trwają intensywne prace pomiędzy Targowiskami, a Wróblikiem Królewskim. 

MIEJSCE PIASTOWE ul. Dworska
W dniu 24 lipca br. odbyło się przekazanie placu budowy dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1975R Miejsce Piastowe – Wrocanka Górna polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni i budowie chodnika w km 0 + 268 – 0 + 490,6”.

Przy przekazaniu obecni byli starosta krośnieński Jan Pelczar, wicestarosta Andrzej Guzik, wójt gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik oraz przedstawiciele wykonawcy zadania, którym jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

Prace rozpoczną się w najbliższych dniach. Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni drogi, remont kanalizacji deszczowej, budowę chodnika, który będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów handlowo – usługowych.

- Od wielu lat zarówno mieszkańcy jak i właściciele firm funkcjonujących przy ulicy Dworskiej zabiegali o przebudowę tej drogi i budowę chodnika. Jest to newralgiczny odcinek generujący duży ruch kołowy i pieszy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnego społeczeństwa i zapewnieniu bezpieczeństwa Powiat Krośnieński podjął decyzję o przebudowie drogi. – potwierdza starosta Jan Pelczar.

Wartość całkowita zadania wyniesie 388 502 zł przy współpracy gminy Miejsce Piastowe. Prace mają potrwać do końca września br.

Droga JASZCZEW - JEDLICZE
Powiat Krośnieński realizuje inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 1945 R Jaszczew – Jedlicze w miejscowości Jaszczew i Jedlicze. Inwestycja zamyka komunikacyjny odcinek dróg powiatowych od drogi krajowej nr 28 do drogi powiatowej nr 1847R Szebnie – Jedlicze – Potok w miejscowości Jedlicze. Wartość inwestycji zamknie się w kwocie 1 743 961,51 zł. Zadanie współfinansowane jest w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych, przy wsparciu Gminy Jedlicze w kwocie 348 792 zł. Umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedlicze dla Powiatu Krośnieńskiego w dniu 23 lipca br. oficjalnie podpisali Starosta Krośnieński Jan Pelczar i Burmistrz Gminy Jolanta Urbanik.

Zakres prac obejmuje między innymi: przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę i przebudowę chodników o łącznej długości 802 m, przebudowę skrzyżowań, budowę zatoki przystankowej, wykonanie dwóch przejść dla pieszych z aktywnym oznakowaniem oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawcą robót jest firma STRABAG. Zgodnie z umową zakończenie prac zaplanowano na 28 listopada 2019 r.

TARGOWISKA, WIDACZ, WRÓBLIK KRÓLEWSKI
Trwają intensywne prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki w miejscowościach Targowiska, Widacz i Wróblik Królewski.

Zadanie realizowane przez Powiat Krośnieński jest kontynuacją wcześniej prowadzonej inwestycji, która zakończy przebudowę całego ciągu komunikacyjnego od miasta Krosna do drogi wojewódzkiej nr 887 we Wróbliku Szlacheckim.

Całkowita wartość inwestycji (wraz z nadzorem inwestorskim) wyniesie 2 659 815,77 zł. Zadanie współfinansowane jest w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych, przy wsparciu Gminy Miejsce Piastowe w wysokości 318 376 zł. Umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego podpisali w dniu 23 lipca br. Starosta Krośnieński Jan Pelczar i wójt Gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik.

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje m.in. przebudowę konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem na łącznej długości 1343 m, budowę dwóch odcinków chodników o długości 424,20 m, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, przebudowę czterech skrzyżowań oraz przebudowę przepustów.

Wykonawcą prac jest firma STRABAG. Zgodnie z planem inwestycja ma się zakończyć 28 listopada 2019 roku.

red. fot. Starostwo Powiatowe w Krośnie

 

Partnerzy portalu: