Nie będzie zmiany granic Krosna? MSWiA wydało negatywną opinię

fot. UM Krosno fot. UM Krosno

Z uwagi na brak obopólnej zgody pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rekomenduje Radzie Ministrów do negatywnego rozpatrzenia wniosku Rady Miasta Krosno o poszerzenie granic miasta o część gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe. Decyzję w najbliższym czasie podejmie Rada Ministrów.

MSWiA sugeruje, aby Miasto Krosno, Gminy Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe podjęły działania zmierzające do wypracowania porozumienia w zakresie proponowanych zmian.

- W tym celu właściwym byłoby rozważenie przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między stronami, także z udziałem innych zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewody - czytamy w komunikacie MSWiA - W przypadku ewentualnego ponownego wystąpienia z wnioskami, przedstawione w nich zmiany w podziale terytorialnym będą poddane w przyszłym roku ponownej analizie, uwzględniającej wszystkie uwarunkowania wnioskowanych zmian, takie jak opinie zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, opinie właściwych miejscowo wojewodów oraz konsultacje społeczne.

Projektowana zmiana polegałaby na włączeniu do miasta Krosno części obszaru obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne o powierzchni 96.18 ha (4 mieszkańców) z gminy Krościenko Wyżne oraz niezamieszkałych części obszaru obrębu ewidencyjnego Targowiska o powierzchni 22,22 ha i części obszaru obrębu ewidencyjnego Łężany o powierzchni 3,55 ha z gminy Miejsce Piastowe.


Konsultacje:
miasto Krosno:
frekwencja: 9,22%, głosów za: 96,60%. przeciw: 1,69%, wstrzymało się: 1,71%,
gmina Miejsce Piastowe (sołectwo Łężany):
frekwencja: 13.45%, głosów za: 8.37%. przeciw: 90.79%, wstrzymało się: 0.84%,
gmina Miejsce Piastowe (sołectwo Targowisko):
frekwencja: 19.10%, głosów za: 39,69%. przeciw: 60.05%, wstrzymało się: 0.26%,
gmina Krościenko Wyżne:
frekwencja: 36.36%, głosów za: 3,69%. przeciw: 95,45%, wstrzymało się: 0.86%,


Opinie i stanowiska:
pozytywna opinia Rady Miasta Krosno,
negatywna opinia Rady Gminy Miejsce Piastowe,
negatywna opinia Rady Gminy Krościenko Wyżne,
pozytywna opinia Wojewody Podkarpackiego.

red.

 

Partnerzy portalu: