.

Czym można palić, kiedy należy wymienić piec oraz jakie dotacje można uzyskać?

fot. UM Krosno fot. UM Krosno

Uchwała antysmogowa również w Krośnie. Czym można palić, kiedy należy wymienić piec oraz jakie dotacje można uzyskać – odpowiadamy na te pytania!

Wzorem innych województw, również i na Podkarpaciu wprowadzone zostały tzw. przepisy antysmogowe. Regulacje wprowadzone przez samorząd województwa precyzują wymagania, jakie muszą spełniać piece i kotły na paliwo stałe oraz paliwa: węgiel, drewno, pellet itp. Władze Krosna prowadzić będą akcję edukacyjną i kontrolować jakość paliwa i urządzeń do ogrzewania domów. Samorząd pozyskał również środki na dotacje dla osób, które zdecydują się zmodernizować swoje kotłownie i wyposażyć je w półautomatyczne kotły na pellet.

- Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego, tzw. uchwała antysmogowa, wskazuje na paliwa, których stosowanie w gospodarstwie domowym jest zakazane. Wymienione jest tutaj, m. in. drewno o większej niż 20 % wilgotności. – mówi Tomasz Soliński - Zastępca Prezydenta Miasta Krosna. Przepisy te wprowadzają również obowiązek stopniowego wycofywania z użytku pieców starszych niż 10 lat oraz tych, które nie spełniają wymagań tzw. klasy 5.

Kiedy muszę wymienić piec? Czy każdy piec podlega wymianie? Czy mogę uzyskać dofinansowanie do zakupu pieca?
Rygorystyczne przepisy dotyczące kotłów zaczynają obowiązywać po 2021 roku. W momencie ich wejścia w życie wymianie podlegać będą piece starsze niż 10 lat. Następnie, do końca 2023 roku piece od 5 do 10 lat od daty ich produkcji i, do końca 2025 roku piece do 5 lat od daty produkcji. Wprowadzone przepisy mają za zadanie, do końca 2027 roku, doprowadzić do całkowitego wycofania z użytkowania starych pieców, innych niż KLASY 5 lub ekoprojektu. Modernizując system grzewczy należy pamiętać aby nowo instalowane kotły spełniały wymagania KLASY 5 a piece wolnostojące lub kominki spełniały wymagania ekoprojektu. Posiadacze kominków, pieców wolnostojących (tzw. kozy), muszą liczyć się z koniecznością dostosowania ich do nowych wymagań, które będą obowiązywały od 2023 r. i dotyczyły będą głównie ograniczenia emisji pyłu.

Już teraz przepisy nie pozwalają na zakup urządzeń nie spełniających tych norm.
- Przepisy uchwały antysmogowej mają za zadanie wyeliminowanie z użytkowania kotłów na paliwo stałe, starych i niespełniających standardów jakości spalin, tzw. kopciuchów – mówi Iwona Walaszczyk – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna.

- Chcąc ułatwić mieszkańcom sfinansowanie nowego kotła, pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej, które w ramach projektu „Czysta Energia”, pozwolą wesprzeć mieszkańców w tych działaniach. Każdy z mieszkańców może zakupić półautomatyczny kocioł opalany biomasą z ponad 60-procentowym dofinansowaniem – mówi prezydent Soliński.

Wszelkie szczegóły dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej miasta w zakładce „Czysta energia”: www.krosno.pl/czysta-energia
- Nasi pracownicy również służą pomocą. Są do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 13 47 43 629 w godzinach pracy urzędu – zapewnia Zastępca Prezydenta Krosna.

Czym opalać w piecu? Skąd mogę wiedzieć, czy stosowany przeze mnie opał jest dobrej jakości?
W urządzeniach domowych, piecach, kotłach ale i w kominkach, spalać można tylko opał dobrej jakości, w tym: węgiel kamienny, koks, sezonowane drewno (trociny i zrębki drewna, o ile nie są pokryte powłokami ochronnymi) o wilgotności poniżej 20% oraz suchy pellet.

- W uchwale zawarto również zapisy dotyczące opału. Zabraniają one stosowania, m. in. węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla drobnego oraz - i to warte zaznaczenia, bo wielu mieszkańców o tym nie wie – drewna o wilgotności powyżej 20% - podkreśla Naczelnik Walaszczyk.

Szkodliwe substancje zawarte w wydostającym się z kominów dymie, bardzo szybko opadają na powierzchnię ziemi. Ilość tych substancji jest zależna od jakości paliwa i sposobu jego spalania. Zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania paliw, wpływają na czystość otoczenia oraz jakość powietrza, co przedkłada się na nasze zdrowie.

- W przypadku zabudowy jednorodzinnej i kominów typowych dla tej zabudowy, emitowane zanieczyszczenia opadają na grunt w promieniu nawet kilkunastu metrów od komina – wyjaśnia Iwona Walaszczyk. - Spalając opał niskiej jakości oraz odpady, zanieczyszczamy powietrze którym oddychamy my i nasi najbliżsi.

Miasto Krosno prowadzić też będzie kampanię informacyjną dotyczącą jakości opału oraz jego efektywnego spalania. Prowadzone będą także kontrole na miejscu, w domach, pozwalające ocenić, kiedy posiadany piec będzie wymagał wymiany.

- W ramach prowadzonych do tej pory kontroli w zakresie spalania substancji zabronionych w piecach i kotłach centralnego ogrzewania, strażnicy będą dodatkowo prowadzili akcję informacyjną w zakresie nowych przepisów – mówi Tomasz Wajdowicz – Komendant Straży Miejskiej w Krośnie. Mieszkańcy otrzymają ulotkę zawierająca streszczenie najważniejszych postanowień uchwały antysmogowej oraz naklejkę wskazującą do kiedy należy wymienić piec.

Naklejki wykonane w czterech kolorach: zielonym, żółtym, pomarańczowym i czerwonym, będą miały za zadanie przypominać właścicielowi pieca o dacie jego wymiany. Osoby, które otrzymają naklejki czerwone muszą liczyć się z koniecznością wymiany pieców w pierwszej kolejności, do końca 2021 roku. Właściciele zielonych naklejek będą mieli czas na wymianę do 2027 roku.

Dotacje do pieców – piec na pellet 60% taniej
Choć najstarsze piece trzeba wymienić do końca 2020 r., już teraz mieszkańcy Krosna mogą starać się o dotację na półautomatyczny piec centralnego ogrzewania na pellet. Co ważne, piece te spełniają wymogi uchwały antysmogowej.

- Udział w projekcie ogranicza się do wypełnienia deklaracji, podpisania umów i zapłaty wkładu własnego przed rozpoczęciem wykonania instalacji. Wkład własny mieszkańca stanowi ok. 38 % całkowitych kosztów dostawy i montażu urządzenia oraz gwarancji na urządzenie – mówi Krzysztof Smerecki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna. Mamy jeszcze możliwość wykonania kilku instalacji kotłów, dlatego chętnych zapraszamy do udziału w projekcie. Poziom dofinansowania wynosi ponad 60%, co obecnie czyni ten projekt najbardziej interesującym spośród innych. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że urządzenia te będą ubezpieczone przez Gminę przez okres 5 lat – zaznacza Naczelnik Smerecki.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna w budynku urzędu przy ul. Staszica 2 (pokój 27), w godz. 7.30 do 15.30 (w piątki do godz. 14.30), oraz telefonicznie pod numerem tel. 13 4743629.

Realizowany projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 14 milionów złotych, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 8,9 mln zł.

Uchwała antysmogowa – Uchwała nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W uchwale tej zawarto zapisy zakazujące stosowanie między innymi węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla drobnego o ziarnach poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12% oraz biomasy (drewna) o wilgotności powyżej 20%. Również w tej uchwale został zawarty zapis zakazujący użytkowania starych kotłów na paliwo stałe, zakaz ten zaczyna obowiązywać od 2022 r. i dotyczy kotłów eksploatowanych w okresie od daty produkcji powyżej 10 lat, a następnie w okresie co 2 lata dotyczyć to będzie nowszych kotłów i od 2028 r. dotyczyć to będzie kotłów nie spełniających wymagań tzw. klasy 5. Zapisy tej uchwały dotyczą również kominków i pieców wolnostojących.

red. UM Krosno

 

Partnerzy portalu:

cosmopolitan-logo lostark-logo jubiler-jaracz-logo hotel-nafta-krosno-logo kroscar CLUB NAFTA bez tla logoAnonseKrosnojooble baner