.

Piotr Przytocki przedstawił program na lata 2018-2023

fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

"Wspólnie tworzymy lepsze Krosno. Chcemy żyć w atrakcyjnym otoczeniu wśród zieleni, z zadbanymi terenami rekreacyjnymi i czystym powietrzem" to przewodnie motto programu Komitetu Wyborczego Samorządne Krosno Piotra Przytockiego. Dzisiaj na terenie kąpieliska przy ul. Bursaki odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowano szczegółowy program wyborczy na kolejne 5 lat.

Dla rodziców, dzieci i młodzieży

· Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów i Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały, tak by spełniały najwyższe standardy ochrony środowiska i nie były źródłem odorów. 

·   Walka ze smogiem trwa. Rozwój programu ograniczania niskiej emisji. Edukacja dzieci i młodzieży. Wzmocnienie współpracy z gminami ościennymi w celu pozyskania środków na wyminę przestarzałych pieców węglowych.

·   Tworzenie terenów zielonych, miejsc spacerowych, placów zabaw, ścieżek rowerowych, lepiej urządzonych parków i ogródków działkowych:

Ø  dokończenie rewitalizacji parków: im. Rotmistrza Pileckiego w Dzielnicy Zawodzie i przy ul. Piastowskiej na Osiedlu Grota Roweckiego,  użytku ekologicznego nad Badoniem,

Ø  utworzenie: parku botanicznego w rejonie ul. Bieszczadzkiej, parku sensorycznego przy ul. Chopina, ścieżki botanicznej nad Lubatówką, parku w rejonie ulic Podkarpacka-Żwirki i Wigury oraz przy ul. Hallera, parku  przy ul. Baczyńskiego i Decowskiego.

·  Wprowadzenie grantu dla mieszkańców, którzy podejmą się pielęgnacji i urządzania niewielkich miejskich skwerów, obecnie zaniedbanych a mogących służyć okolicznym mieszkańcom.

·    Kontynuacja programu wsparcia dla ogrodów działkowych.

·    Atrakcyjne zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu Markiewicza i Osiedlu Traugutta.

·    Modernizacja skate parku przy SP14 i pumptracku przy ul. Okrzei oraz utworzenie w przestrzeni każdej dzielnicy miejsca do ćwiczeń fizycznych tzw. street workoutu.

·  Dalsze podnoszenie atrakcyjności kompleksu basenów przy ul. Bursaki  jako letniego centrum wypoczynku dla mieszkańców i turystów.

·   Rozwój sieci ścieżek i tras rowerowych między innymi przy ul. Pużaka oraz wzdłuż brzegów  Lubatówki i Wisłoka (w tym kładka ul. Lunaria-Wiklinowa).

·    Zagospodarowanie brzegów Wisłoka i Lubatówki w celach rekreacyjnych.

·    Modernizacja stadionu przy ul. Legionów i lodowiska MOSiR.

·    Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Drzymały.

 

Dla rodziców, dzieci i młodzieży

·  Zrównanie ceny w żłobkach publicznych i niepublicznych oraz zabezpieczenie opieki przedszkolnej i żłobkowej w okresie ferii i wakacji  dla posiadaczy Krośnieńskiej Karty Mieszkańca (KKM).

·   Zagospodarowanie obiektów szkolnych przy ul. P. Skargi na przedszkole.

·    Rozbudowa SP 7 i modernizacja hali namiotowej.

·    Wprowadzenie 20% zniżki  na imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez miasto dla uczniów szkół krośnieńskich i posiadaczy KKM.

·   Stworzenie zajęć w rozwijających  zainteresowania młodzieży w nowym Biurze Wystaw Artystycznych przy ul. Portiusa 4.

·  Powołanie do życia Młodzieżowego Domu Kultury, organizując interesujące zajęcia dla młodzieży oraz udostępniając  zespołom muzycznym miejsce i sprzęt do prób. Wykorzystanie na tę działalność wolnych przestrzeni domów ludowych (DDL).

·  Realizacja programów miejskich dla dzieci i młodzieży rozwijających zainteresowania: programy edukacji artystycznej, sportowe i inne jak np. „Pierwsze kroki na łyżwach, na nartach”.

·    Rozwój programu aktywizacji społecznej młodzieży we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

·   Przeprowadzenie programów profilaktyki i badań przesiewowych oraz promocji zdrowia na dużej grupie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym  (wady wzroku, wady postawy), młodzieży (choroby układu krążenia) i dorosłych mieszkańców Krosna 18+ (choroby układu krążenia).

 

Dla seniorów

·   Wdrożenie programów zdrowotnych dla seniorów (np. na walkę z otyłością, nadciśnieniem, cukrzycą, grypą) we współpracy z Krośnieńską Radą Seniorów

·      Wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i współpraca z krośnieńską Radą Seniorów

·    Rozwój kolejnych centrów opieki nad seniorami i centrów aktywności seniorów (np. klub seniora w Etnocentrum, czy w Dzielnicowych Domach Ludowych).

 

Wspólnie z Mieszkańcami

·   Powołanie Miejskiego Centrum Dialogu jako miejsca konsultacji społecznych przed podejmowaniem decyzji ważnych dla mieszkańców.

·     Wzmocnienie dialogu z mieszkańcami przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

·     Wspólne wypracowanie programów wspierających profilaktykę zdrowotną.

·     Utrzymanie dotacji na inicjatywy obywatelskie.

 

Infrastruktura drogowa i kolejowa

 

·   Modernizacja ulic:  Polnej, Dębowej, Debrzy, Baczyńskiego, Ks. Kojdera, Pużaka, Stapińskiego, Sikorskiego. Kontynuacja przygotowania i realizacji rozwiązań drogowych i kolejowych usprawniających poruszanie się po mieście oraz wyjazd w kierunku S19 przez tereny byłego lotniska Iwonicz (przebudowa ul. Lwowskiej, obwodnice północna, zachodnia i droga G w kierunku S19 oraz przebudowa DK28 od skrzyżowania Krakowskiej do Pużaka wraz z wiaduktem nad torami).

·  Wsparcie rozwoju komunikacji publicznej (niskie ceny biletów) i kontynuacja budowy parkingów, szczególnie „parkuj i jedź” (park&ride).

·    utrzymanie poziomu dofinansowania inicjatyw dzielnicowych i osiedlowych w ramach programu 50/50.

·    Wymiana 100% oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

·   Realizacja (przy wsparciu środkami UE) obniżenia torów kolejowych od ul. Hallera do ul. Grodzkiej, dzięki czemu możliwa będzie przebudowa ul. Lwowskiej i zlikwidowanie korków w tym rejonie.

·      Dalsze skuteczne działania na rzecz kontynuacji budowy skrótu kolejowego w kierunku Rzeszowa, od Jedlicza do Szebni.

·  Zainicjowanie (we współpracy z samorządami) powstania kolei średnicowej i budowy dodatkowych przystanków kolejowych przy ul. Jagiellońskiej i Galeriach.

Przedsiębiorczość

·      Kontynuacja programu pozyskiwania inwestorów w ramach strefy inwestycyjnej.

·    Wsparcie rozwoju branży turystycznej w Krośnie, również poprzez wykorzystaniu potencjału lotniska, CDS-u, Etnocentrum i we współpracy ze  Skansenem Przemysłu Naftowego w Bóbrce.

·  Realizacja programu wspierania przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowego Inkubatora przedsiębiorczości  przy ul. Żwirki i Wigury (coworking, promocja  start up-ów).

Mieszkalnictwo

·    Rozszerzenie programu budowy mieszkań na wynajem w ramach TBS przy ul. Żwirki i Wigury,  na Pl. Monte Cassino i ul. Hallera tak by zlikwidować kolejki oczekujących.

·      Wprowadzenie Programu Mieszkaniowego „Absolwent” w celu przyciągania do Krosna wykształconych specjalistów.

·    Dokończenie termomodernizacji sieci ciepłowniczej i ciepłowni miejskiej, tak by zmniejszyć koszty ogrzewania mieszkań na os. Markiewicza i Traugutta.

Bezpieczeństwo

·    Rozbudowa i modernizacja monitoringu miasta.

·    Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach dla rowerów (oznakowanie, oświetlenie, azyle).

·    Dofinansowanie dodatkowych patroli policji straży miejskiej.

·    Kontynuacja budowy bezpiecznych zatok przyszkolnych „pocałuj i jedź” („kiss&ride).

 

Transmisję na żywo z konferencji prasowej przeprowadził portal Krosno24 (kliknij).

Piotr Przytocki będzie gościem programu emitowanego na żywo w czwartek (18.10) o godz. 20.00  w trzech portalach jednocześnie: Krosno24, KrosnoCity oraz Krosno112.

red. fot. Krosno112.pl

 

Partnerzy portalu: