.

Czy Dukla powiększy swoje granice? Ruszają konsultacje społeczne

fot. Maciej Żółkoś fot. Maciej Żółkoś

Od 1 grudnia rozpoczęła się procedura konsultacja w sprawie połączenia miejscowości Nadole z miastem Dukla. Mieszkańcy Dukli i Nadola mogą wyrazić swoje zdanie w ankietach.

Urząd Miejski w Dukli realizując stosowną procedurę prawną ogłosił, że na terenie miasta Dukla oraz miejscowości Nadole rozpoczyna się procedura konsultacyjna,w sprawie zmiany granic miasta Dukla i włączeniu sołectwa Nadole do miasta Dukla.

Konsultacje odbywać się będą od 1 do 20 grudnia 2017r. Ankiety konsultacyjne udostępnione będą w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dukli, na stronie internetowej Gminy Dukla (KLIKNIJ, aby przejść do ANKIETY), na zebraniu mieszkańców Osiedla Dukla i zebraniu wiejskim w Nadolu, a także poprzez sołtysa miejscowości Nadole oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Dukla.

Wypełnione ankiety konsultacyjne należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dukli: listowanie na adres: Urząd Miejski w Dukli Trakt Węgierski 11, 38- 450 Dukla, w tej sytuacji decyduje data stempla pocztowego lub osobiście w pokoju nr 111. Istnieje także możliwość złożenia wypełnionych ankiet do Komisji do spraw przeprowadzania konsultacji podczas zebrania wiejskiego w Nadolu oraz zebrania mieszkańców Osiedla Dukla.

- Konsultacje mają charakter obligatoryjny i opiniodawczy. Niezwykle ważny w tej procedurze jest głos mieszkańców, dlatego zachęcamy do udziału w konsultacjach - przekonuje Urząd.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Dukla oraz sołectwa Nadole, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Dukli w okresie przeprowadzania konsultacji. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Nadolu i Dukli oraz na stronie internetowej www.dukla.pl w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

red., UM Dukla

 

 

 

Partnerzy portalu:

cosmopolitan-logo lostark-logo jubiler-jaracz-logo hotel-nafta-krosno-logo kroscar CLUB NAFTA bez tla logoAnonseKrosnojooble baner