TRZCIANA: Rozpaliła się sadza. Zaczęły się palić elementy domu

fot. OSP KSRG Dukla fot. OSP KSRG Dukla

Przestroga dla innych. W poniedziałkowy wieczór (7.01) od rozżarzonej sadzy w przewodzie kominowym zaczęły się palić elementy konstrukcyjne drewnianego domu w Trzcianie (gm. Dukla). Na miejscu działania podjęli strażacy z OSP KSRG Dukla (GCBA Scania) i JRG Krosno (GBARt Scania, GCBA Renault). W działaniach ratowniczo-gaśniczych pomogła kamera termowizyjna.

Pożary sadzy w kominie w sezonie grzewczym to istna plaga. Niektóre udaje się szybko ugasić, inne przeradzają się w niebezpieczne pożary trawiące nieraz cały dobytek. Jak rozpoznać pożar sadzy w kominie, jak zareagować i co zrobić aby do pożaru nie doszło.

Statystyki KM PSP w Krośnie wskazują, że w niedawno rozpoczętym sezonie grzewczym sadza w kominach paliła się w kilku domach mieszkalnych. W jednym z nich nie czyszczono jej od kilku lat. Po pożarze komin popękał i nie nadaje się on do użytkowania - konieczny jest kosztowny remont.

W innym przypadku niewiele brakowało, aby spalił się dach, gdyż iskry palącej się sadzy wypadły z kratki na strychu. Na szczęście mieszkańcy jeszcze nie spali i sytuację udało się szybko opanować.

Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania materiału palnego. Im bardziej zanieczyszczony materiał palny tym więcej jest sadzy. - W piecach grzewczych nie wolno spalać tzw. resztek, śmieci i odpadów komunalnych, które powinny być oddawane na wysypisko śmieci. Jako materiały chemicznie bardzo złożone, w piecu spalą się tylko częściowo i wytworzą duże ilości cząstek sadzy, która odłoży się w przewodach kominowych - ostrzega bryg. Mariusz Kozak z krośnieńskiej Straży Pożarnej.

Jak rozpoznać pożar sadzy?
Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Paląca się w wysokich temperaturach sadza (nawet do 1000 stopni Celsiusza) może spowodować nieszczelności w przewodzie kominowym, którymi ogień lub wysoka temperatura wyjdzie na zewnątrz i spowoduje zapalenie materiałów na poddaszu, czy w pomieszczeniach na niższych kondygnacjach, przylegających do komina.

- Należy również zwrócić uwagę na fakt, że przy powstałych stratach podczas pożarów w budynkach od palącej się sadzy, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli właściciel domu nie przestrzega przepisów ustawy o prawie budowlanym. Jak co roku apelujemy i prosimy, aby przygotować się do bezpiecznego sezonu grzewczego i zadbać nie tylko o opał, ale i również o wyczyszczenie oraz sprawdzenie urządzeń i przewodów kominowych - dodaje bryg. Kozak.

Jeśli rozpoznamy w swoim domu pożar sadzy, należy niezwłocznie poinformować straż pożarną (tel.998), wygasić piec czy kominek. Nie wolno gasić paleniska wodą.

Zgodnie z § 34. 1. pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.) - w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania co najmniej raz na 3 miesiące.

red. Krosno112.pl fot. OSP KSRG Dukla

 

Partnerzy portalu: