Wyświetlenie artykułów z etykietą: Piotr Przytocki

25-osobowy zespół ma doradzać władzom miasta w strategicznych dla Krosna decyzjach. Wybrani przez prezydenta kandydaci musieli spełnić szereg kryteriów – wiedzy, doświadczenia, autorytetu społecznego oraz dotychczasowych osiągnięć.