Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu. W ciągu roku wzrosły wpływy do budżetu

piątek, 03 lipiec 2020 15:50
Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu. W ciągu roku wzrosły wpływy do budżetu Tomasz Jefimow - Krosno112.pl

Podczas ostatniej sesji radni powiatu jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.

R E K L A M A

Jak podkreśla Jan Pelczar, starosta krośnieński, ubiegłoroczny budżet został zrealizowany z zachowaniem pełnej płynności finansowej. - Powiat Krośnieński nie miał zobowiązań wymagalnych - mówi. I dodaje, że wydatki realizowane były na bieżąco. - Nie były też zaciągane kredyty w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu.

Zaplanowane dochody w kwocie blisko 74 mln zł, w ciągu roku wzrosły i wykonane zostały w wysokości prawie 90 mln zł. Ich głównymi źródłami były udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dotacje udzielone z budżetu państwa.

Plan wydatków w 2019 roku, w stosunku do uchwały budżetowej, wzrósł o ponad 9 mln zł i wyniósł prawie 80 mln zł.

Do najkosztowniejszych i najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Powiat Krośnieński w ub. roku można zaliczyć: poprawę infrastruktury drogowej w gminie Rymanów (ok. 1,3 mln zł), przebudowę dróg: Jaszczew – Jedlicze (1,7 mln zł), Krosno –Targowiska Wróblik Szlachecki – (blisko 2,7 mln zł) i Miejsce Piastowe – Wrocanka Góra (392 tys. zł). W ub. roku zakończono modernizację budynku Starostwa Powiatowego (kosztowała prawie pół miliona złotych). Wykonano też modernizację energetyczną budynku Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie (626 tys. zł).

Po głosowaniu radnych, starosta podziękował za otrzymane jednogłośne absolutorium, Zarządowi Powiatu za wysiłek, wykonaną pracę oraz Radzie Powiatu za wspieranie działań i współpracę przy jego realizacji.

tom