Wydrukuj tę stronę

Piotr Przytocki dostał absolutorium za 2019 rok. Radni PiS w większości byli przeciwni

wtorek, 30 czerwiec 2020 14:21
Piotr Przytocki dostał absolutorium za 2019 rok. Radni PiS w większości byli przeciwni Tomasz Jefimow - Krosno112.pl

Radni Klubu Samorządowego i PO byli za udzieleniem absolutorium prezydentowi Krosna. Klub PiS głosował przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu. Na dzisiejszej (30 czerwca) sesji przegłosowano też sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok.

R E K L A M A

W ub. roku dochody miasta zaplanowano w wysokości blisko 370 mln zł. Uchwały rady miasta i zarządzenia prezydenta zwiększyły je jednak o prawie 60 mln zł. Plan udało się zrealizować w 97,4 procentach.

Wydatki Krosna w 2019 roku wyniosły prawie 390 mln zł. Na zadania inwestycyjne, w tym wieloletnie, współfinansowane z pieniędzy unijnych, przeznaczono ponad 35 mln zł.

Najkosztowniejsza była modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (blisko 16 mln zł). Na rozwój transportu niskoemisyjnego wydano ponad 10 mln zł.

Natomiast bez wsparcia funduszami zewnętrznymi największe nakłady inwestycyjne poniesiono na wykupy nieruchomości, w tym Lotniska Iwonicz (9,5 mln zł), adaptację pomieszczeń Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego na potrzeby bursy międzyszkolnej (4,3 mln zł) i budowę kanalizacji deszczowej (3,9 mln zł).

W 2019 roku miasto zaciągnęło kredyt długoterminowy, w tym ze środków EBI na finansowanie wybranych inwestycji miejskich, w wysokości blisko 40 mln zł.

Jak tłumaczą władze miasta zobowiązania wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek regulowane były zgodnie z zawartymi umowami i na ten cel (raty i odsetki) wydatkowano ponad 32,5 mln zł.
Zadłużenie Krosna na koniec ubiegłego roku, wynikające z zaciągniętych zobowiązań na finansowanie inwestycji miejskich wyniosło ponad 231 mln zł.

Władze miasta przyznają, że realizowane inwestycje, w tym wieloletnie projekty, wymagały zaangażowania znacznych środków własnych, w tym z kredytów i pożyczek. - Przyczynią się jednak do poprawy warunków życia mieszkańców - stanu środowiska, dostępu do szerokiej oferty kulturalnej i turystycznej, a także rozwoju gospodarczego, w tym małej przedsiębiorczości, a także kreowania pozytywnego wizerunku miasta - zaznaczają.

W ubiegłym roku miasto uzyskało bieżącą nadwyżkę operacyjną w wysokości 26 mln zł.

- Natomiast wynikiem wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2019 rok były wolne środki w wysokości 52.469 tys. zł, w tym 35.064 tys. zł to środki z budżetu państwa (z rezerwy subwencji oraz Funduszu Dróg Samorządowych) przeznaczone na IV etap przebudowy i rozbudowy drogi krajowej nr 28 oraz budowę ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popiełuszki, które są, przy udziale środków pozyskanych w 2019 r., realizowane w 2020 roku - tłumaczą władze Krosna.

tom