Bronisław Baran: zrobimy wszystko, żeby każdy uczeń przystąpił do egzaminu

Bronisław Baran: zrobimy wszystko, żeby każdy uczeń przystąpił do egzaminu Tomasz Jefimow - Krosno112.pl

Krośnieńskie szkoły przygotowują się już do przeprowadzenia egzaminów maturalnych i ósmoklasisty. Uczniowie, którzy do nich przystąpią mogą uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami.

W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych odbędzie się tylko w formie pisemnej. Rozpocznie się 8 czerwca. Zakończy – 29 czerwca. Termin dodatkowy to 8-14 lipca. Do 11 sierpnia mają być ogłoszone wyniki. Do tego samego dnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy to 7-9 lipca. Wyniki egzaminu mają być ogłoszone do 31 lipca.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

W krośnieńskich szkołach trwają przygotowania do przeprowadzenia egzaminów. - Jest cały plik wytycznych - mówi wiceprezydent Bronisław Baran. I przyznaje, że są one bardzo rygorystyczne i drobiazgowo wypisane.

Wśród wytycznych MEN, CKE i GIS podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania dystansu oraz dezynfekcji.

Uczniów do momentu zajęcia miejsca w sali obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Na egzamin muszą też przynieść własne przybory (długopis, linijkę, cyrkiel, kalkulator, itd.). Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być ustawione tak, by pomiędzy zdającymi był zachowany co najmniej 1,5-metrowy odstęp. 

Przed wejściem na teren szkoły uczniowie będą mieć mierzoną temperaturę. Dyrektorzy krośnieńskich szkół mieli wątpliwości, co zrobić w przypadku gdy zdający będzie miał temperaturę 37,2 albo 37,5.

- Decyzja o niewpuszczeniu na egzamin może mieć poważny wpływ na to co może stać się z dzieckiem w jego dorosłym życiu - zauważa Bronisław Baran.

Wiceprezydent polecił więc, by w przypadku jakichkolwiek wątpliwości sprawdzać temperaturę kilka razy. - A w przypadku dalszych wątpliwości natychmiast wezwać rodziców, by wyrazili zgodę na przebadanie dziecka przez lekarza - mówi. - Po to by stwierdzić, że uczeń jest zdrowy i może przystąpić do egzaminu.

Krośnieński magistrat przypomina, że uczniowie klas maturalnych mogą uczestniczyć w zajęciach, które przygotują ich do egzaminu.

- O tego typu pomocy nie mówi żadne rozporządzenie - mówi Bronisław Baran. - Dlatego cieszę się, że nauczyciele z własnej woli chcą się spotykać z uczniami.

W konsultacjach może uczestniczyć każdy maturzysta. Są one zarówno indywidualne jak i grupowe.

autor: Tomasz Jefimow

 

Partnerzy portalu: