UWAGA! Duże utrudnienia na drogach powiatu

Zamknięta droga łącząca Krosno z Odrzykoniem przez ponad rok oraz zamknięta droga pomiędzy Widaczem, a Wróblikiem Królewskim w najbliższych dniach - takie utrudnienia czekają na kierowców jadących drogami powiatowymi.

KROSNO - ODRZYKOŃ - budowa mostu
Powiat Krośnieński prowadzi inwestycję pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1960R Krosno – Odrzykoń w miejscu istniejącego mostu na rzece Wisłok w m. Odrzykoń”. W związku z tym Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, w dniach od 15 października 2019 r. do dnia 30 października 2020 r. wyłączony zostanie z ruchu odcinek drogi powiatowej nr 1960R na długości prowadzonych robót (rejon mostu na rzece Wisłok).

Na czas prowadzonych robót wprowadza się objazd tymczasowy. Objazd przeprowadzony będzie od skrzyżowania dróg: wojewódzkiej nr 990 i powiatowej nr 1960R w m. Odrzykoń drogą wojewódzką do m. Ustrobna, następnie drogą powiatową nr 1944R do m. Bratkówka, i drogą powiatową nr 1924R do m. Odrzykoń do skrzyżowania drogą powiatową nr 1960R. Objazd z m. Odrzykoń od skrzyżowania dróg powiatowych: nr 1960R i 1924R odbywał się w kierunku odwrotnym.

Trasa objazdu oraz teren prowadzonych robót oznakowane zostaną zgodnie zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, wg załączonego schematu.

2019SCHEMATODRZYKON01

Mieszkańcy, właściciele posesji, punktów usługowo – handlowych oraz stadionu zlokalizowanych przy wyłączonym z ruchu odcinku drogi będą mieli umożliwiony dojazd.

W przypadku wcześniejszego zakończenia prac remontowych, ruch kołowy zostanie udostępniony, o czym odpowiedzialne instytucje zostaną poinformowane oddzielnym powiadomieniem.

WIDACZ - WRÓBLIK KRÓLEWSKI - wykonanie nawierzchni jezdni

W związku z prowadzonym zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki”, polegającym na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych , Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia pełnego frontu robót oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi, będzie wprowadzone okresowo zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 19784R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki (w km 1 + 975 – 3 + 085) w m. Targowiska i (w km 8 + 265 – 9 + 185) w m. Widacz i Wróblik Królewski.

W dniach 9.10 ( środa) i 10.10 (czwartek) br. w godzinach od 8:00- 19:00 zamknięta będzie całościowo droga powiatowa nr 1974R od miejscowości Widacz do miejscowości Wróblik Królewski.

W dniach 11.10 (piątek), 12.10 (sobota) i 14.10 (poniedziałek) w godzinach od 8:00- 19:00 zamknięta będzie całościowo droga powiatowa nr 1974R (ul. Armii Krajowej) od skrzyżowania z ulicami Dębowa i Jana Pawła II skrzyżowania do skrzyżowania z ulicą Marszałka Piłsudzkiego. Jednocześnie informujemy, że w tych dniach wyznaczony zostanie objazd dla pojazdów do 3,5t od skrzyżowania na wysokości ul. Jana Pawła II z DP do skrzyżowania z DP za tartakiem.

Termin zakończenia prac może ulec wydłużeniu przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Roboty będą prowadzone w przypadku sprzyjających warunkach pogodowych.

Miejsca prowadzonych robót zostaną odpowiednio oznakowane.

red. fot. Starostwo Powiatowe w Krośnie

 

Partnerzy portalu: