.

CZARNORZEKI: Wybudują 13-metrową wieżę widokową

fot. Tomasz Okoniewski fot. Tomasz Okoniewski

„Karpackie widoki na transgranicznym szlaku turystycznym Korczyna - Stropkov” to projekt przygotowany przez gminę Korczyna w partnerstwie ze słowackim miastem Stropkov z kraju preszowskiego.

Wspólnie z partnerami słowackimi planuje się wytyczyć ponad 34 km szlaku rowerowo - turystycznego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. Ma to być m.in. blisko trzynastometrowa wieża widokowa z zadaszonym tarasem w Czarnorzekach oraz wieża widokowa i drewniana altana w Stropkovie. Obiekty te doskonale wpiszą się w istniejącą sieć atrakcji turystycznych na terenie Pogórza Karpackiego i z pewnością przyciągną turystów. W ramach projektu ma powstać także aplikacja mobilna napisana w trzech językach, (po polsku, słowacku i angielsku), dzięki której turyści będą dysponowali mobilną bazą danych o najciekawszych miejscach okolic Korczyny i Stropkova. W ramach projektu odbędą się także polsko – słowackie wydarzenia kulturalne i sportowo – rekreacyjne po obu stronach granicy.

Całkowita wartość projektu wynosi 441 108,14 euro, z czego 85% wydatków pokryta zostanie ze środków Unii Europejskiej.

11 grudnia 2018 roku Komisja Europejska zatwierdziła zmianę programu współpracy transgranicznej Polska-Słowacja. Zmiana polega na zwiększeniu budżetu programu o 23,6 mln euro. Fundusze te zostaną wykorzystane na dofinansowanie kilkunastu projektów polsko-słowackiego programu – w tym projektu Gminy Korczyna, jako partnera wiodącego. Podpisanie stosownej umowy zgodnie z zapowiedzią Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie nastąpi w I kwartale 2019 roku.

red. Wojciech Tomkiewicz fot. GOK Korczyna

 

Partnerzy portalu: