.

Nowi dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krośnie

fot. Jakub Jastrzębski - Krosno112.pl fot. Jakub Jastrzębski - Krosno112.pl

Mł. bryg. Krzysztof Marszałek objął dowództwo nad Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Krośnie, natomiast mł. bryg. Dariusz Gruszka został jego zastępcą. Dowódca JRG Krosno pozostaje nadal dowódcą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego "KROSNO". 

Do zadań Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej należy w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,
4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,
5) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych realizowanych przez JRG w Krośnie z zakresu ratownictwa wysokościowego,
6) przygotowywanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym,
7) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze chronionym w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
8) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
9) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg,
10) prowadzenie doskonalenia zawodowego,
11) udział w aktualizacji:
a) stanu gotowości operacyjnej,
b) procedur ratowniczych,
c) dokumentacji operacyjnej,
12) udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych.

Mł. bryg. Krzysztof Marszałek do tej pory był zastępcą dowódcy JRG Krosno, natomiast mł. bryg. Dariusz Gruszka był dowódcą III zmiany służbowej również w JRG Krosno. W związku ze zmianami kadrowymi, na stanowisko dowódcy III zmiany służbowej awansował kpt. Mateusz Dębiec, a na jago zastępcę kpt. Dariusz Liput.

red. fot. Krosno112.pl

 

Partnerzy portalu: