16 listopada około godziny 15:30 służby ratownicze zostały zadysponowane do pożaru mieszkania przy ulicy Batorego 3 w Krośnie.

Już w sobotę, 16 listopada otwarte zostanie kryte lodowisko w Krośnie. Pierwsza jazda po płycie rozpocznie się o godzinie 9:30.

W środę 13 listopada br. odbyła się konferencja pt. „Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych” zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkół i placówek oświatowych miasta i regionu. Działanie to wpisuje się w realizację priorytetu MEN na rok 2019/2020 „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych”.

15. Dzień Czystego Powietrza

piątek, 15 listopad 2019 19:55

W czwartek, 14 listopada już po raz piętnasty świętowano Dzień Czystego Powietrza, który wykorzystano do inauguracji kilku działań ekologicznych w naszym mieście. Najmłodszych uczniów z krośnieńskich szkół podstawowych zaproszono do RCKP na widowisko teatralne pt. "Czarownica Niska Emisja", w którym dzieci chętnie i aktywnie wzięły udział.

W związku z prowadzonym zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1945R Jaszczew – Jedlicze w km 1 + 350 – 2 + 623 w m. Jaszczew, Jedlicze”, polegającym na wykonaniu nawierzchni z mieszanek asfaltowych, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia prawidłowego przebiegu robót oraz bezpieczeństwa użytkowników drogi, w dniach 19 do 22 listopada 2019 r. w godzinach od 8.00 do 19.00 będzie wprowadzone okresowo zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1945R Jaszczew Jedlicze (ul. Armii Krajowej) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brzozową do granicy z m. Jaszczew.

Niestety Agnieszka Młocek przegrała walkę z chorobą. Zmarła 14 listopada w godzinach wieczornych. Ostatnio informowaliśmy o pilnej potrzebie zbiórki krwi dla 31-latki. 

W dniach od 22 do 24 listopada w schronisku Hajstra w Hucie Polańskiej po raz XV odbędzie się Spotkanie Miłośników Beskidu Niskiego i portalu www.beskid-niski.pl. W ramach wydarzenia przewidziane są wyprawy w niecodzienne zakamarki najdzikszych gór w Polsce, prelekcje tematyczne a także warsztaty łemkowskie.

14 listopada br. została podpisana umowa pomiędzy miastem a Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z Radomia na realizację modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Krosna. W ramach inwestycji za ponad 8 mln zł zostanie m.in. zainstalowane 3 543 sztuk nowych opraw oświetlenia ulicznego.

Strona 1 z 754
 

Partnerzy portalu: