.

Od 50 lat na straży bezpieczeństwa. OSP Machnówka świętowała jubileusz

fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

Dzień 29 września 2018 roku dla mieszkańców małej miejscowości Machnówka w gminie Chorkówka był ważnym świętem. Właśnie w ten dzień świętowano jubileusz istnienia 50-lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnówce. Z tej okazji wręczono odznaczenia, odbyła się uroczysta msza, a wójt Gminy Chorkówka oficjalnie przekazał samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco.

Ochotnicza Straż Pożarna w Machnówce jest jedną z młodszych jednostek OSP w powiecie krośnieńskim. Data jej założenia przypada na czerwiec 1968 roku. Inicjatorami założenia tej społecznej organizacji byli: Firlej Marian, Lenik Władysław, Marek Stanisław, Przewłocki Mieczysław i Przewłocki Stanisław. W maju 1968 roku chętni wstąpienia do straży pożarnej odbyli kurs szeregowców OSP co w czerwcu tegoż roku pozwoliło oficjalnie rozpocząć działalność. Pierwszym prezesem został dh Lenik Władysław a naczelnikiem dh Firlej Marian.

Na pierwszą siedzibę jednostki pozyskano stary budynek szkoły podstawowej a Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przekazała jednostce motopompę M800 Leopolia wraz z kompletem węży. W kolejnych latach zarząd czynił starania o doposażenie w odpowiednie umundurowanie jak i odnowienie posiadanego sprzętu przeciwpożarowego. OSP jako jednostka typu M1 w początkowej fazie swej działalności do transportu sprzętu wykorzystywała zaprzęgi konne, a później pojazdy mechaniczne będące własnością druhów tutejszej jednostki. OSP w Machnówce w chwili powstania liczyła 29 członków, liczba ta już w 1969 roku wzrosła do 46 druhów.

Życie jednostki w jej pierwszym dwudziestoleciu skupione było na licznych pracach społecznych na rzecz wsi Machnówka. Już od pierwszej chwili powstania po dzień dzisiejszy tutejsi druhowie znacząco wpływają na życie społeczne mieszkańców niosąc pomoc potrzebującym oraz prowadząc szeroko zakrojoną pracę prewencyjną. W październiku 1999 roku jednostka obchodziła trzydziestolecie swej działalności. Podczas tej uroczystości został nadany jednostce sztandar a następnie odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”.

Jak wcześniej wspomniano pierwszą siedzibą OSP był drewniany budynek po dawnej szkole podstawowej, który to po kilku latach ze względu na swój stan wymagał rozbiórki dlatego na garaż pozyskano wiatę o konstrukcji stalowo-drewnianej. Garaż ten w kolejnych latach przerabiano i powiększano dopasowując do aktualnych potrzeb. Między innymi poszerzono i podwyższono oraz zmieniono konstrukcję dachową. W 1999 roku na potrzeby OSP z przeznaczeniem na świetlicę zagospodarowano poddasze Domu Ludowego gdzie zgromadzono liczny dorobek straży: dyplomy, puchary, sztandar jednostki i jej archiwum.

W lutym 2016 roku samochód i sprzęt ppoż. przeprowadzono do zaadoptowanych pomieszczeń po byłym sklepie przy Domu Ludowym. Historia ukazuje iż już piąte pokolenie ochotników przewija się przez struktury tutejszej jednostki uczestnicząc aktywnie w życiu lokalnej społeczności i reprezentując wieś na zewnątrz, a przede wszystkim niosąc pomoc potrzebującym. OSP w Machnówce rozpoczynając swą działalność jako jednostka typu M1 od roku 1995 na swym wyposażeniu posiadała przyczepę pożarniczą.
W roku 1999 z racji nabycia samochodu marki Uaz jednostkę przemianowano na typ S1. W roku 2010 posiadany samochód zastąpiono samochodem marki Żuk którego to po dwóch latach wymieniono na znacznie młodszy i bardziej typowy Żuk GLM8 (rok produkcji 1994). Jednostka w całym swym okresie działalności uzyskuje wysokie pozycje we współzawodnictwie sportowo pożarniczym jak i dobre oceny prowadzonej działalności statutowej podczas przeprowadzanych kontroli przez przełożonych jak i funkcjonariuszy PSP. Od roku 2011 przy OSP w Machnówce działa Jednostka Operacyjno Techniczna JOT Kat. IV w której skład wchodzi obecnie 26 druhów. W 2017 roku ze środków Gminy Chorkówka został zakupiony używany samochód ratowniczo-gaśniczy marki Iveco (rocznik 2010). 

W dniu 29 września 2018 roku uroczyście świętowano 50-lecie istnienia jednostki OSP. W centrum miejscowości odbyła się najpierw uroczysta msza św., którą odprawił proboszcz parafii Zręcin. Następnie pod dowództwem druha Dariusza Gruszki rozpoczął się jubileuszowy apel, w którym wzięło udział wielu znamienitych gości w tym najwyżsi rangą przedstawiciele struktur wojewódzkich, powiatowych i gminnych Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości wzięli również udział wójt gminy Chorkówka Andrzej Koniecki wraz z zastępcą Dariuszem Batorem. 

Głos zabrał prezes OSP Machnówka druh Zbigniew Firlej, a rys historyczny przypomniał zebranym druh Jarosław Firlej. Konferansjerem uroczystości był niezawodny druh Adam Łukaszewski - Komendant Gminny ZOSP RP w Chorkówce.

Podczas uroczystości wręczono medale i odznaczono zasłużonych strażaków z jednostki OSP Machnówka. Srebrnym Medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" udekorowano sztandar jednostki.

 

Związek OSP RP odznaczył również miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich Brązowym Medalem "Za zasługi dla pożarnictwa".

Ważnym elementem apelu było symboliczne wręczenie kluczyków do samochodu ratowniczo-gaśniczego Iveco.

Zaproszeni goście złożyli życzenia jubilatom. Głos zabrali m.in. dh Tadeusz Sieniawski, wójt Andrzej Koniecki, dh Kazimierz Gładysz, bryg. Mariusz Kozak.

Po zakończeniu oficjalnej części, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP Iskrzynia pododdziały przemaszerowały do Domu Ludowego, gdzie kontynuowano świętowanie jubileuszu OSP.

ZAPRASZAMY NA FOTORELACJĘ

red. fot. Marcin Mikosz

Galeria

 

Partnerzy portalu: