Barwinek: Zamknięcie i uszczelnienie granicy Polski - manewry służb

fot. Adrian Socha - Krosno112.pl fot. Adrian Socha - Krosno112.pl

We wtorkowe popołudnie w rejonie Polsko-Słowackiego przejścia granicznego w Barwinku, odbyły się manewry służb mundurowych w związku z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej, podczas Światowych Dni Młodzieży.

W manewrach wzięli udział funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele GDDKiA (Oddział w Rzeszowie) – w zakresie przygotowania oznakowania i organizacji ruchu, a także funkcjonariusze policji Republiki Słowacji.

W czasie prowadzonych manewrów funkcjonariusze Straży Granicznej dokonywali prewencyjnych kontroli pojazdów przekraczających przejście graniczne.

Rozegrane zostały także trzy scenariusze. Pierwszy przedstawiał rutynową kontrole pojazdu, w którym ujawniono przedmioty niebezpieczne oraz narkotyki. Dzięki doskonałemu węchowi psa, ujawniono że narkotyki przewożono w miejscu wlewu paliwa.

Narkotyki zabezpieczył technik funkcjonariusz Straży Granicznej.

Pasażera pojazdu zatrzymano przy użyciu środków przymusu bezpośredniego.

Drugi ze scenariuszy polegał na obezwładnieniu agresywnych mężczyzn będących pod wpływem substancji psychoaktywnych. Jeden z mężczyzn nie stosował się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy.

Był agresywny, stwarzał realne zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu.

Szybko jednak został obezwładniony.

Trzeci scenariusz zakładał ujęcie uciekających przestępców, którzy wcześniej dokonali napadu z bronią w ręku.

Po przeprowadzonych ćwiczeniach, zgromadzeni zainteresowani mogli obejrzeć i zapoznać się z zasadami działania sprzętu używanego przez poszczególne służby.


Funkcjonariusze Służby Celnej za pomocą urządzenia do ujawniania zawartości paczek, dokonali prześwietlania torby medycznej PSP-R1 strażaków z Krosna. Nic niepokojącego nie ujawniono.

W czasie prowadzonych ćwiczeń i pokazów obecna była wojewoda podkarpacka Ewa Leniart.

W manewrach wzięli udział funkcjonariusze słowackiej Policji, którzy bardzo dobrze współpracowali z polskimi służbami.

red. | Adrian Socha - Krosno112.pl

 

 

Galeria