STASIANA: Rywalizacja drwali

fot. Nadleśnictwo Dukla fot. Nadleśnictwo Dukla

W piątek 8 czerwca na polu namiotowym Stasiana (niedaleko Tylawy w gminie Dukla) rozegrano Zawody Drwali organizowane wspólnie przez Nadleśnictwo Dukla i Nadleśnictwo Kołaczyce oraz Koła Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przy tych Nadleśnictwach. W zawodach udział wzięło 12 zawodników reprezentujących Zakłady Usług Leśnych, świadczące usługi na terenie Nadleśnictw Dukla i Kołaczyce.

Zawody przeprowadzone zostały w oparciu o Regulamin Zawodów Drwali przyjęty przez SITLiD. Rozegrano pięć konkurencji: ścinka drzew, a następnie okrzesywanie, składanie pilarki, przerzynka kombinowana na kozłach i precyzyjna przerzynka. Konkurencja ścinkowa została przeprowadzona w drzewostanie, natomiast pozostałe cztery konkurencje odbyły się na składzie drewna sąsiadującym z polem namiotowym. Po rozstrzygnięciu wszystkich konkurencji wyłoniono trzech zwycięzców, którym wręczono nagrody główne.

Walka o podium była bardzo wyrównana, zwycięzca reprezentujący ZUL Nadleśnictwa Dukla zdobył 991 punktów. Drugie miejsce 979 punktów (ZUL Ndl Dukla), trzecie miejsce 962 punktów (ZUL Ndl Kołaczyce) i czwarte miejsce tylko 1 punkt niżej (ZUL Ndl Kołaczyce). Następnie przyznano nagrody za najlepszy wynik w poszczególnych konkurencjach oraz rozlosowano nagrody dodatkowe. Ponadto w Zawodach wyłoniono pilarzy, którzy wezmą udział w Regionalnych Zawodach Drwali, w tym roku organizowanych na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce, będzie to zwycięzca Zawodów reprezentujący Nadleśnictwo Dukla oraz dwóch najlepszych drwali z Nadleśnictwa Kołaczyce.

W trakcie Zawodów przedstawiciele Bieszczadzkiej Grupy GOPR przeprowadzili szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, a także przekazali podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia jakie mogą się pojawić w pracy, w lesie czy w górach.

Głównym sponsorem imprezy była firma Stihl. Wśród sponsorów były firmy: Tagart, Stanger, Nadleśnictwo Dukla i Kołaczyce.

Głównym zadaniem imprezy jaką są Zawody Drwali jest podniesienie bezpieczeństwa podczas prac w lesie, a także promocja zawodu drwala. Jest to okazja dla pilarzy by doskonalić swoje umiejętności w zawodzie, zdobywając przy tej okazji profesjonalny sprzęt czy odzież ochronną, które poprawiają jakość codziennej pracy w lesie.

red., fot. Nadleśnictwo Dukla

 

Partnerzy portalu: